tin tức-sự kiện

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

CỦA TRƯỜNG THCS HÒA MẠC

GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

 

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

I. Về quy mô trường lớp

- Duy trì quy mô trường lớp: với 4 khối (từ 2 đến 3 lớp/khối), trung bình 35-45 hs/lớp. Số học sinh bỏ học:

 

 

Năm học   2010-2011

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học

2014-2015

Các chỉ số học sinh bỏ học

0

0

0

01

3

 

II. Điều kiện dạy và học

1. Về đội ngũ:

- Cán bộ, giáo viên chuẩn đạt 100% và trên chuẩn đạt 68%.

- Tỷ lệ GV/lớp từ 2,0->2,2

- Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp từ 50 đến 55%. Chiến sĩ thi đua các cấp 30 – 32%

- Số Đảng viên kết nạp hàng năm: 1->2 đ/c.

2. Về cơ sở vật chất:

- Đủ số lớp học (8->10 lớp)

- Đã xây dựng đủ các phòng làm việc, thư viện đúng quy cách, có 05 phòng học bộ môn theo quy định của trường chuẩn quốc gia phục vụ tốt cho việc dạy và học.

- Đủ số lượng bàn ghế học sinh, bàn ghế cho các phòng làm việc của cán bộ giáo viên tương đối đầy đủ.

-Trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầy đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Số đầu sách trong thư viện đủ.

- Có 9 máy vi tính hoạt động tốt, 2 máy chiếu đa vật thể, 3 máy chiếu đa năng.

- Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm từ năm học 2012 -2013.

3. Về chất lượng giáo dục.

a/ Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục, quy chế chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT. Giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đều đặn và có chất lượng. Tham gia tích cực các đợt tập huấn chuyên môn, các đợt bồi dưỡng chính trị. Luôn tự học tập nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức.

- Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng tốt CNTT vào dạy học.

- Công tác Hội thảo, Hội thi giáo viên giỏi: Hàng năm đều có 100% giáo viên tham gia Hội thi GVG cấp trường.Qua đó chọn được các đồng chí giáo viên tiêu biểu để tham gia Hội thi GVG cấp huyện và cấp tỉnh. Từ năm 2010 đến năm 2015 có 02 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh. Các đồng chí giáo viên tích cực tham gia Hội thảo các chuyên đề chuyên môn do PGD tổ chức.

b/ Chất lượng đức dục:

Hàng năm có 100% HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó từ 87,6->90,0% xếp loại tốt, 10,5->12,4% xếp loại khá, 0,3->1,4% xếp loại trung bình,  Không có học sinh vi phạm kỉ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

c/ Chất lượng trí dục:

Hàng năm có từ 96,5->98%  HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên, trong đó từ 4,3->5,2% xếp loại giỏi, 48,5->54.3% xếp loại khá, 37,9->45,9% xếp loai trung bình, 0,4->2,5% xếp loại yếu. 100% học sinh khối 9 đỗ tốt nghiệp THCS, tỉ lệ khá, giỏi cao. 70->85% HS khối 9 đỗ vào THPT.

d/ Công tác quản lí:

- Ban giám hiệu nhà trường có năng lực quản lí, có trình độ chuyên môn khá vững vàng, đoàn kết, quy tụ được quần chúng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tầm nhìn chiến lược nên hiệu quả quản lí cao.

- Quản lí tốt theo cả ba hình thức: Quản lí bằng kế hoạch, quản lí bằng thi đua, quản lí bằng pháp chế. Thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

e/ Công tác xã hội hoá giáo dục:

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Huy động được các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Phối hợp tốt việc giáo dục giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội.

f/ Các mặt hoạt động khác:

- Thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể, HĐNGLL, dạy nghề, dạy tự chọn cho học sinh.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Nhà nước, của ngành và của địa phương.

III. Bài học kinh nghiệm

1. Nguyên nhân của sự thành công, đạt được các kết quả trên là nhờ:

- Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, của phòng GD&ĐT Duy Tiên, của Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Sự đoàn kết nhất trí, tâm huyết với nghề của đội ngũ CB, GV, NV trong nhà trường.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể sát sao của chi bộ nhà trường, của Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Sự nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện của học sinh, sự chăm lo giáo dục con em của các bậc phụ huynh.

- Sự tham mưu tích cực của Ban giám hiệu nhà trường với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất và phối kết hợp rèn luyện đạo đức của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

- Sự phối hợp giáo dục tốt giữa 3 môi trường: Nhà trường- Gia đình- Xã hội.

2. Một số tồn tại và nguyên nhân

-  Một số học sinh còn mải chơi,chưa chú ý vào việc học tập.Một số phụ huynh nuông chiều con hoặc mải làm ăn, chưa thực sự quan tâm đén việc học tập của con em mình nên kết quả học tập của các em còn thấp.

- Kinh phí nhà trường cò gặp nhiều khó khăn, vấn đề huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội đầu tư cho nhà trường còn hạn chế.

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS HÒA MẠC

GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

A. PHƯƠNG HƯỚNG

 Trong giai đoạn từ 2015 – 2020 toàn trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Đổi mới công tác quản lý, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, giữ vững và phát huy các thành quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

B. MỤC TIÊU CHUNG

1. Đối với tập thể nhà trường:

- Giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đơn vị văn hoá cấp huyện.

- Giữ vững số lớp 09 -> 10 lớp, số học sinh từ 33-38 hs/lớp

- Các đoàn thể: Đạt tiên tiến

2. Học sinh

- Hạnh kiểm: Hàng năm luôn có 100% HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó từ 85,0->90,0% xếp loại tốt, 10->15% xếp loại khá, dưới 5% xếp loại trung bình. Không có học sinh vi phạm kỷ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

- Học lực: Hàng năm luôn có 96% HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên, trong đó từ 6,5-.> 8,5% xếp loại giỏi, 45% xếp loại khá, 42% xếp loại trung bình, dưới 3% xếp loại yếu. 100% học sinh khối 9 đỗ tốt nghiệp THCS, trong đó loại khá giỏi đạt tỉ lệ cao. 75->85% HS khối 9 đỗ vào THPT.

- Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá và TDTT cấp huyện, tỉnh: hàng năm luôn có đủ số lượng học sinh tham gia, trong đó 30 - >40% học sinh đạt giải trong kì thi cấp huyện; thi học sinh giỏi cấp tỉnh mỗi năm có từ 1->3 em tham gia và phấn đấu có học sinh đạt giải.

3. Cán bộ giáo viên

Phấn đấu đến năm 2016-2017 cơ cấu cân đối các bộ môn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; 100% đạt chuẩn, 65 ->70 % trên chuẩn; chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 01 đồng chí; chiến sỹ thi đua cơ sở 5 đồng chí, lao động tiên tiến 90->95%.

4. Các điều kiện khác

Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng giáo dục của trường chuẩn quốc gia, trường luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, đơn vị văn hoá cấp huyện.

Thư viện thiết bị: Đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt trong hoạt động giảng dạy, giáo dục.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức

* Chỉ tiêu:

- Rèn luyện cho HS tác phong nhanh nhẹn, có ý thức bảo vệ của công, rèn luyện tính trung thực, đoàn kết trong học sinh.

- 100% Hs có nền nếp tự quản tốt.

- 100% HS được giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, giáo dục ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giáo dục ý thức thực hiện pháp luật.

- 100% học sinh có ý thức tự giác thực hiện nội quy nhà trường, không bỏ tiết, bỏ học, nghỉ học phải xin phép và nghỉ không quá số buổi quy đinh.

- 100% học sinh không mắc thái độ sai trong kiểm tra, thi cử.

- 100% học sinh ăn mặc đồng phục vào các buổi học  trong tuần.

- Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

- 100% học sinh được tham gia sinh hoạt các hoạt động của Đội TNTP.

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Kết nạp số đội viên đủ 16 tuổi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kết quả xếp loại hanh kiểm học sinh: Hàng năm luôn có 100% HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó 85,0-90% xếp loại tốt, 10-15% xếp loại khá, dưới 5% xếp loại trung bình. Không có học sinh vi phạm kỉ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

*Biện pháp:

- Tích cực triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Quán triệt và tổ chức cho học sinh thực hiện tốt chủ đề của Đội. Thông qua các bộ môn, 5 Điều Bác Hồ dạy, 10 Điều văn minh trong giao tiếp, nội quy của nhà trường để giáo dục học sinh.

- Học sinh cũng như giáo viên hưởng ứng và thực hiện tốt các tháng hành động “An toàn giao thông”, “Khuyến học”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Nước sạch”, “Phòng chống ma tuý”

- Tuyên truyền luật giáo dục (sửa đổi) cho giáo viên và học sinh.

- Dạy đủ, dạy đúng chương trình GDCD, giáo dục pháp luật và luật lệ giao thông cho các lớp.

- Hàng tuần tổ chức buổi chào cờ đầu tuần có chất lượng để tuyên truyền những gương điển hình tốt. Uốn nắn kịp thời những hiện tượng vi phạm quy định của nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh học sinh, các gia đình và các đoàn thể để giáo dục đạo đức cho học sinh ở 3 môi trường: Nhà trường – Gia đình – Xã hội.

- Tổ chức cho học sinh tham gia công tác xã hội: Tham gia hoạt động của hội chữ thập đỏ, tham gia bảo hiểm, an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường.

- Có phòng truyền thống để các em đội viên được sinh hoạt đội với các chủ điểm theo quy định của Đội TNTP HCM.

- Duy trì hoạt động của đôi sao đỏ, lớp trực tuần để theo dõi thi đua việc thực hiện nền nếp của Đội, của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động các ngày cao điểm như 15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 19/5 có chất lượng. Tổ chức các buổi ngoại khoá thi tìm hiểu luật an toàn giao thông, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Duy trì đền đặn phong trào thể dục giữa giờ, múa hát tập thể, sinh hoạt chi đội theo các chủ đề, chủ điểm quy định.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành.

- Tổ chức họp PHHS toàn trường ít nhất 3 lần/năm vào các dịp đầu năm, hết HK I, cuối năm để thông báo kịp thời kết quả học tập và rèn luyện của HS, đồng thời bàn các biện pháp phối kết hợp giáo dục HS.

- Tất cả giáo viên trong hội đồng phải nắm chắc cách đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐ ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước xây dựng nền nếp tự giáo dục trong mỗi cá nhân HS ở trường cũng như về gia đình.

* Biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

- Cán bộ GV và HS trong toàn trường giữ gìn vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Mỗi CB,GV,NV và HS đều tham gia trồng và chăm sóc  cây xanh vào dịp đầu xuân.

- GV tích cực đổi mới PPDH, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của HS. Khuyến khích các em HS đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học đạt hiệu quả cao hơn.

- Xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, cư xử có văn hoá có kĩ năng ứng xử khéo léo, HS có thói quen và kĩ năng làm việc theo nhóm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết cách rèn luyện thân thể, giữ gin sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn giao thông, phòng tránh các tai nạn thương tích khác. Tích cực phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

- Thầy và trò tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT trên tinh thần chủ động, tự giác, tích cực.

- Nhà trường đăng kí chăm sóc Đình Hòa Mạc.

2. Nâng cao chất lượng trí dục.

2.1. Chất lượng dạy và học

* Chỉ tiêu:

- Lên lớp các khối 6,7,8 đều đạt 100%.

- 100% HS khối 9 đỗ tốt nghiệp THCS (Trong đó: xếp loại giỏi trên 20%, trên 50% loại khá, còn lại xếp loại TB).

- Tỷ lệ thi đỗ THPT đạt từ 75-85%.

- Chất lượng HS ở các kì kiểm tra chất lượng (ở những môn do Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT ra đề) đều vượt bình quân và xếp thứ cao trong huyện, những môn còn lại đạt chất lượng từ 90% trở lên. Tỷ lệ xếp loại học lực cả năm cụ thể như sau:

Các chỉ số xếp loại học lực

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

 

Dưới TB

Dưới 3%

Dưới 3%

Dưới 3%

Dưới 3%

Dưới 3%

 

Loại TB

42% trở xuống

42% trở xuống

40% trở xuống

40% trở xuống

40% trở xuống

Loại Khá

Từ 45 % trở lên

Từ 45%         trở lên

Từ 47%      trở lên

Từ 46% trở lên

Từ 46%           trở lên

Loại Giỏi

Từ 5% trở lên

Từ 5%    trở lên

Từ 5%  trở lên

Từ 6% trở lên

Từ 6%     trở lên

 

- 100% GV dạy đúng, dạy đủ chương trình các môn văn hóa, không cắt xén, dồn ép chương trình. Dạy đủ 37 tuần (kì I: 19 tuần, kì II: 18 tuần).

- 100% GV thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế chuyên môn, phấn đấu kiểm tra chất lượng học kỳ I và cả năm, số học sinh đạt từ trung bình trở lên cho các môn học đều vượt bình quân của huyện.

- Tổ chức dạy tự chọn cho tất cả học sinh các khối lớp 6,7,8,9 đủ 2 tiết/tuần theo đúng các văn bản hướng dẫn.

- Lớp 9 học đủ 9 tiết hướng nghiệp.

- Tham gia tích cực, có hiệu quả hội thảo chuyên đề đổi mới PPDH, UDCNTT trong dạy học các bộ môn do Phòng GD-ĐT quy định, đặc biệt là chuyên đề dạy học theo chủ đề tích hợp.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 buổi/ tháng theo quy định với nội dung thiết thực.Buổi 1: sinh hoạt chuyên môn tại trường, buổi 2: sinh hoạt chuyên môn theo cụm. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhóm trưởng, giáo viên cốt cán các môn học.

- 100% giáo viên tham gia tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng TBDH đạt hiệu quả cao

* Biện pháp:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”.

- Phát động phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giờ lên lớp.

- Tăng cường công tác thanh tra về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: việc tập huấn nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên, việc sử dụng các loại thiết bị đồ dùng dạy học khi lên lớp, việc thực hiện phương pháp dạy phù hợp với chương trình SGK mới.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chuyên đề thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học. Bố trí thời khoá biều hợp lý, phát huy và sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn và thiết bị dạy học.

- Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn với các nội dung:

+ Trao đổi về nội dung SGK, PPDH mới, cử GV dạy thể nghiệm để cả tổ dự, trao đổi, rút kinh nghiệm.

+ Tổ chức thảo luận PP giải các dạng bài tập, PP dạy bài thực hành, bài thí nghiệm, phần nâng cao dạy bồi dưỡng HSG.

+ Trao đổi về cách soạn một giáo án có chất lượng tốt, soạn một chuyên đề dạy bồi dưỡng HSG, đặc biệt là soạn giáo án điện tử có chất lượng.

+ Tập hợp các vấn đề cần giải đáp về chương trình và SGK để báo cáo, phản ánh với cấp trên.

- Khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân GV và HS đạt được kết quả cao trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

- Làm tốt công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề (Dự giờ, hồ sơ giáo án, chấm trả bài, công tác chủ nhiệm lớp, việc sử dụng thiết bị dạy học…). Thường xuyên kiểm tra đột xuất giáo viên trong việc thực hiện các nền nếp chuyên môn để kịp thời động viên những giáo viên thực hiện tốt, đặc biệt khuyến khích những giáo viên có bài dạy trên máy tính bằng giáo án điện tử có chất lượng, đồng thời uốn nắn, phê bình những trường hợp chưa làm tốt.

- Lãnh đạo nhà trường cùng ban chấp hành công đoàn gương mẫu thực hiện và vận động giáo viên tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên đôn đốc và giám sát, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học của GV. Nhân viên thiết bị của nhà trường thường xuyên chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng DH theo đăng ký của GV.

- Phát động phong trào tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong cán bộ GV. Tạo điều kiện hơn nữa cho GV tham gia theo học hàm thụ đại học, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ. Cán bộ quản lý và giáo viên hàng tuần dự đủ số giờ quy định của ngành.

- Kiểm tra chặt chẽ việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BG ĐT ngày 12/12/2011của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức thực hiện các kì kiểm tra, kì thi nghiêm túc để đánh giá đúng trình độ học tập của học sinh, đánh giá công bằng, công khai và đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ GD& ĐT.

- Thực hiện việc dạy thêm, học thêm theo đúng Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam, không để hiện tượng dạy thêm, học thêm tràn lan.

- Nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, để các đoàn thể trong và ngoài nhà trường và hội PHHS phối hợp với nhà trường chăm lo, giáo dục học sinh. Làm tốt công tác tư tưởng cho PHHS, tránh hiện tượng có một số PHHS có nhận thức sai lệch chỉ muốn con em mình vào đồng đội thuộc các môn KHTN.

- Tổ chức tuyển sinh lớp 6 nghiêm túc, theo đúng quy chế . Tổ chức sàng lọc, phân loại học sinh các khối 7, 8, 9 từ đó phát hiện các em HS có năng khiếu theo từng bộ môn để đưa vào đội tuyển bồi dưỡng HSG.

2.2. Chất lượng học sinh giỏi:

* Chỉ tiêu:

- Các đồng đội HSG dự thi cấp huyện cả hai đợt/năm có 30-45% học sinh tham dự thi đạt giải.

- Các đồng đội HSG văn hoá lớp 9 dự thi cấp tỉnh hàng năm có từ 1-3 học sinh được dự thi và có học sinh đạt giải.

* Biện pháp:

- Tổ chức bồi dưỡng HSG các khối lớp đều đặn, nghiêm túc, hiệu quả.

- Cải tiến nội dung, phương pháp bồi dưỡng HSG nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của HS.

- Các tổ SHCM chuyên đề về phương pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG.

- Phân công những giáo viên nhiệt tình có khả năng bồi dưỡng HSG các môn.

- GV tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng HSG, học tập phương pháp và hình thức bồi dưỡng HSG ở các trường có chất lượng HSG cao trong huyện.

- Họp PHHS những em trong đội tuyển HSG định kì 2 lần/năm bàn biện pháp phối hợp quản lí, động viên các em.

- Huy động các nguồn lực về tài chính để động viên giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng HSG.

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên HSG dưới nhiều hình thức, đánh giá phân loại chính xác HS.

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy đội tuyển có sự liên lạc thường xuyên với gia đình các em HS trong đội tuyển, nắm bắt tình hình học tập của các em ở nhà, từ đó có biện pháp giáo dục các em hợp lí và hiệu quả.

2.3. Chất lượng thi giáo viên giỏi:

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên tham gia hội thi GVG cấp  trường, trong đó có trên 95% số giáo viên đạt danh hiệu GVG.

- Tham gia Hội thi GVG cấp huyện đủ các bộ môn do Phòng giáo dục và Đào tạo quy định. Phấn đấu các giáo viên tham gia đạt 100% danh hiệu GVG cấp huyện và có giáo tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh đạt danh hiệu GVG.

* Biện pháp:

- GV chủ động vận dụng các PPDH một cách linh hoạt theo hướng tích cực hoá hoạt động của HS

- GV sử dụng bài giảng điện tử, ứng dụng CNTT trong dạy học một cách hợp lí và hiệu quả.

- Đầu tư thời gian, động viên khích lệ GV tham gia dự thi cả về vật chất và tinh thần tạo điều kiện cho GV.

- Các tổ chuyên môn thực hiện thường xuyên việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm cho các tổ viên, đặc biệt là các GV tham gia dự thi.

- Sử dụng thường xuyên, có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học tạo thói quen sử dụng trong GV, từ đó GV có kinh nghiệm trong dạy học.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục lao động, sản xuất, hướng nghiệp, dạy nghề.

* Chỉ tiêu:

- Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn 100% học sinh thực hiện tinh thần chỉ thị số 7078/BGD&DDT về giáo dục lao động sản xuất trong nhà trường, đảm bảo đủ một buổi lao động trên tuần.

- Quy hoạch lại các khu vực trồng cây trong trường, trồng thêm cây cảnh và cây bóng mát. Tham gia tích cực vào công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn khu phố của nhà trường. Chăm sóc di tích lịch sử  như  đình làng Hòa Mạc của thị trấn.

- Dạy đủ và đúng chương trình nghề cho 100% học sinh khối 8 và khối 9. Học sinh khối 9 học hướng nghiệp theo quy định. Học sinh các khối lớp thực hiện các HĐNGLL theo quy định. Kết quả thi nghề: Đỗ 100% trong đó có 90-95% xếp loại Giỏi, còn lại xếp loại Khá.

* Biện pháp thực hiện:

- Kiện toàn ban giáo dục hướng nghiệp lao động ngay từ đầu năm học.

- Phân công giáo viên dạy nghề cho học sinh khối 8 và khối 9 và tổ chức nói chuyện về chuyên đề hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.

- Có kế hoạch lao động cụ thể cho các khối lớp trong từng tuần, từng tháng.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, thẩm mỹ và y tế học đường.

* Chỉ tiêu:

- Đảm bảo dạy đủ, dạy đúng chương trình nội, ngoại khoá.

- 100% học sinh tham gia tập TD giữa giờ, múa hát tập thể, hát các bài hát quy định của năm học.

- Thi HSG TDTT xếp thứ 2-3 cụm, từ thứ 5 đến thứ 9 trong huyện, có HS tham gia dự thi cấp tỉnh và đạt giải.

- 100% học sinh tham gia BHYT, 85-90% học sinh tham gia Bảo việt.

- 100% học sinh được khám sức khoẻ định kỳ.

- 100% tổng số HS toàn trường không bị tai nạn thương tích trong trường học.

* Biện pháp thực hiện:

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình.

- Tuyên truyền, vận động HS tự nguyện tham gia bảo hiểm.

- Kết hợp giữa giáo viên TD và giáo viên tổng phụ trách Đội duy trì nền nếp tập TD giữa giờ, múa hát tập thể các ngày trong tuần.

- Thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu ban đầu cho HS. Có tủ thuốc, phương tiện sơ cứu và phòng y tế học đường chăm sóc sức khỏe.

- Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh.

- Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả, phát triển các đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Khuyến khích HS tham gia các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn.

- Tổ chức thực hiện các tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo đủ nước uống, nước sạch trong trường học.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kí cam kết, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý và các tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Tổ chức cho các đội tuyển TD thường xuyên tập luyện. Hướng dẫn để các em học sinh thấy rõ việc tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ, viết báo có tác dụng tốt đến kết quả học tập để các em tự giác tham gia. Phát động toàn trường tham gia các môn thể thao: đá cầu, cầu lông, nhảy dây, bóng bàn, bóng đá mini.

5. Việc xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ:

a/ Xây dựng cơ sở vật chất:

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu trong giai đoạn 2015-2020 trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

- Hàng năm đóng mới và tu sửa bàn ghế, trang bị đảm bảo cho HS có điều kiện học tập tốt nhất.

* Biện pháp:

- Huy động các nguồn đóng góp của các bậc phụ huynh, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

- Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng DH để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung.

- Tham mưu với UBND thị trấn Hòa Mạc, Phòng GD-DDT Duy Tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường.

b/ Xây dựng đội ngũ:

* Chỉ tiêu:

- Tạo điều kiện cho 2-3 CB, GV học trung cấp LLCT, 3-5 đ/c GV chưa có trình độ trên chuẩn đi học đại học hệ tại chức.

- 100% giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của ngành.

- 100% cán bộ, giáo viên dự đủ số giờ theo quy định của Bộ Giáo dục.

- 100% cán bộ giáo viên tham gia phong trào viết SKKN và làm đồ dùng dạy học (mỗi cán bộ, giáo viên ít nhất một SKKN hoặc một đồ dùng dạy học tự làm)

- Bồi dưỡng kết nạp từ 1 đến 2 quần chúng/năm vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chi bộ cùng công đoàn cơ sở và Chi đoàn giáo viên phối hợp bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên vào Đảng qua từng bước: cử đi học đối tượng, giao nhiệm vụ thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, tổ chức kết nạp.

* Biện pháp:

- Học tập nghiên cứu văn bản hướng dẫn cách đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD& ĐT.

- Tham mưu với Phòng GD&ĐT:

+ Phân công đủ chủng loại giáo viên về trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng trí dục của nhà trường.

+ Tạo điều kiện cho cán bộ, GV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức. Tổ chức cho GV đi tham quan các trường THCS có chất lượng GD cao trong huyện, tỉnh.

- Vận động quần chúng tham gia giáo dục:

+ Chủ động mở Đại hội PHHS và xây dựng chương trình sinh hoạt đều đặn theo hướng dẫn của điều lệ hội, tổ chức họp PHHS toàn trường 3 lần/năm.

- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục:

+ Tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và xã hội hoá giáo dục, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyển phối hợp với các tổ chức ban ngành, đoàn thể, có các hình thức huy động, tiếp nhận các nguồn nhân lực, sự hỗ trợ đảm bảo các qui định trong qui chế dân chủ. Để đến năm 2014-2015 về cơ sở vật chất  và các điều kiện giáo dục trường đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành kèm theo Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.. Phát huy vai trò của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng để hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

6. Công tác quản lí”

* Chỉ tiêu:

- Giữ vững kỉ cương, nền nếp của nhà trường, từ đặc điểm tình hình xây dựng kế hoạch sát thực tế, mang tính khả thi.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, đẩy mạnh phong trào nhà trường về mọi mặt nhất là chất lượng mũi nhọn bồi dưỡng HSG.

- Hàng năm kiểm tra toàn diện 50% giáo viên và kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên, nhân viên.

- Chú ý chỉ đạo việc thực hiện về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để rút ra những bài học về kinh nghiệm cho việc chỉ đạo dạy học.

- Quản lý tốt công tác tài chính, công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Đổi mới công tác quản lí theo chủ đề năm học của Bộ GD-DDT.

* Biện pháp thực hiện:

- Vận dụng sáng tạo, khoa học các hình thức quản lí cho phù hợp với đối tượng.

- Thông qua sinh hoạt thường kì bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho các thành viên trong hội đồng để mọi người hiểu và bắt nhịp với người quản lí chung.

- Xây dựng mạng lưới thông tin hai chiều bằng việc tổ chức giao ban hàng tuần, phát cho học sinh, PHHS các phiếu thăm dò ý kiến để nắm bắt tình hình ra quyết định đúng đắn, kịp thời. HS và PHHS đánh giá giáo viên.

- Duy trì nghiêm túc các chế độ kiểm tra đôn đốc trong khi tổ chức các hoạt động cho các thành viên thực hiện đúng kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, dự giờ đột xuất.

- Phát động kịp thời các đợt thi đua gối sóng với nội dung thiết thực, sơ kết động viên khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào thường xuyên.

- Quản lí tốt công tác tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định, căn cứ vào nguồn tài chính được phân bổ, ban giám hiệu xây dựng dự toán, lên kế hoạch chi tiêu đúng quy định, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai minh bạch công tác tài chính, đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho tập thể giáo viên và học sinh.

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 của trường THCS Hòa Mạc đã được chi bộ Đảng, tập thể CB, GV, CNV thảo luận, thống nhất, được Hội đồng trường thông qua. Giao cho BGH nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch, cụ thể hoá chương trình hành động cho từng năm học để nhà trường hoàn thành thắng lợi mục tiêu để ra.

                                                                               Ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích

 

 

 

UBND TT HÒA MẠC

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã Ký)

 

 

 

 

Chu Thị Bích Châm

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Hòa Mạc

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường