tin tức-sự kiện

NỘI QUY THƯ VIỆN
   

NỘI QUY THƯ VIỆN

I. Bạn đọc của Thư viện.

- Các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường, các em học sinh trong toàn trường  đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

II. Trách nhiệm của bạn đọc.

1. Khi vào thư viện.

- Báo cáo với cán bộ phụ trách thư viện, xuất trình thẻ thư viện, hiện đang học tại lớp, họ và tên của giáo viên chủ nhiệm trước khi vào thư viện;

- Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định.

Bạn đọc có trách nhiệm quản lý tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

2. Trong thư viện.

- Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu thư viện.

- Thực hiện nếp sống văn minh: Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.

- Bảo vệ tài sản thư viện:

+ Giữ gìn, bảo quản tài liệu: không được đánh tráo, chiếm đoạt, làm mất cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu.

+ Giữ gìn bàn ghế, tủ, phích tra cứu, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

- Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện, hoặc không có nhiệm vụ.

3. Khi ra khỏi thư viện.

- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).

- Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

III. Sử dụng tài liệu thư viện.

- Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải có giấy tờ hoặc có người chững nhận đang học tại lớp trơng trường.

1. Đọc tại chỗ.

- Mỗi lần chỉ được mượn tối 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá sách.

- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

2. Mượn về nhà.

- Đối với thư viện trường học mỗi lần được mượn tối đa 3 bản sách trong  thời hạn 7 ngày. Quá thời hạn đó, người có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 5 ngày sử dụng.

3. Sao chụp tài liệu trong thư viện.

- Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của thư viện

IV. Xử lý vi phạm

-Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị một trong những hình thức xử lý sau:

- Không được phép đọc tài liệu hoặc mượn tài liệu trong thư viện tạm thời hay vĩnh viễn; xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:

- Mượn tài liệu quá thời hạn quy định.

- Sao chụp trái phép tài liệu thư viện.

- Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của thư viện.

- Vì phạm nội quy thư viện.

- Mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực này.

- Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

V. Tổ chức thực hiện.

- Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong nội quy này.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu )

                     Hòa Mạc, ngày 01 tháng 09 năm 2016                      

  CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

                              (Ký, ghi rõ họ và  tên )

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                       

                                                           

 

Tác giả: thcshoamac

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường