tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 21/4/2018

 

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

 

TRƯỜNG THCS HÒA MẠC

 

 
 
 

 

 

Số:    /KHHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

  

                      Hòa Mạc, ngày    tháng 4 năm 2018.

                             

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

NĂM HỌC 2017 – 2018

        Thực hiện quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ trướng chính phủ về ngày sách Việt Nam;

        Thực hiện công văn số 426/SGDĐT-GDTX của Sở giáo dục và Đáo tạo Hà Nam ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5;

        Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường THCS Hòa Mạc;

        Thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017 – 2018 của Thư viện trường THCS Hòa Mạc.

        Trường THCS Hòa Mạc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng  Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 cụ thể như sau:

        I. Mục đích, yêu cầu:

        1. Mục đích:

- Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường.Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh toàn trường.

- Quảng bá cho văn hoá đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai”.- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp cận tri thức nhân loại; tôn vinh giá trị của sách.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

- Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách,

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với các hoạt động của nhà trường.

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

II. Nội dung và thời gian thực hiện:

- Thời gian: Bắt đàu từ 7h30 ngày 23 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Sân trường THCS Hòa Mạc; Thư viện trường THCS Hòa Mạc và tại thư viện các lớp.

- Thành phần: Tất cả CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường.

* Nội dung:

- Phần 1: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội đọc sách Việt Nam lần thứ 5.

 + Tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam 21/4.

 + Thi giới thiệu sách theo chủ đề “ Những câu chuyện, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

 + Tổ chức đọc và thảo luận sách về chủ đề Bác Hồ tại phòng đọc thư viện trường THCS Hòa Mạc.

 + Các lớp tự tổ chức đọc sách theo chủ đề riêng tại thư viện thân thiện lớp.

- Phần 2: Tổ chức quyên góp sách với chủ đề “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”.

+ Mỗi CB. GV, NV đóng góp từ 1 quyển sách trở nên (sách tham khảo, sách truyện thiếu nhi, sách giáo dục kỹ năng sống…)

+ Mỗi học sinh đóng góp ít nhất 1 quyển sách tham khảo; sách truyện thiếu nhi, sách giáo dục kỹ năng sống… và quyên góp sách giáo khoa cũ để ủng hộ cho tủ sách dùng chung của thư viện nhà trường.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

        - Xây dựng kế hoạch.

        - Tổ chức chương trình.

        - Chuẩn bị trang trí chủ đề của ngày hội đọc sách.

        - Phát động phong trào đọc sách cho HS toàn trường.

        - Phát động phong trào quyên góp sách.

        - Các đ/c GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho HS của lớp tham gia ngày hội đọc sách năm học 2017 – 2018 có hiệu quả.

        - Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội đọc sách.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

CHU THỊ THU MAI

T/M BGH NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

Tác giả: THCS

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường