tin tức-sự kiện

Giới thiệu thư mục 'Sách về Bác Hồ'

Giới thiệu thư mục "Sách về Bác Hồ"

LỜI GIỚI THIỆU

          Trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đạo đức có ý nghĩa rất quan trọng, việc giáo dục nêu gương, trước hết là nêu gương những anh hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người không chỉ là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam”, mà còn là chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, góp phần vào thắng lợi của cách mạng thế giới. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo để rèn luyện, phấn đấu.

         Nhằm giúp độc giả hiểu hơn về Bác, biết ơn Bác và học tập theo tấm gương đạo đức của Người, thư viện nhà trường xây dựng thư mục “ Sách về Bác Hồ”. Thư mục này sẽ giới thiệu với bạn đọc một số cuốn sách đạo đức về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì số lượng sách trong thư viện còn hạn chế, cho nên bản thư mục chưa thật đầy đủ và chu đáo. Trong quá trình biên soạn rất mong được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các em học sinh.

NỘI DUNG

1, Hồ Chí Minh: tác gia tác phẩm nghệ thuật ngôn từ /  Nguyễn Như Ý, Nguyễn An, Chu Huy.- H.: Giáo dục, 2003.- 1043tr: Minh họa; 24cm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng chói về chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất người cộng sản, lòng tự hào dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tác gia lớn của văn học hiện đại Việt Nam.

Ngoài các bài giới thiệu đầu sách, phụ lục. thư mục, tập sách gồm bốn phần:

Phần một: Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là các bài viết của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần này gồm 2 chương:

   Chương 1: Nguyễn Aí Quốc – Hồ Chí Minh

   Chương 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng về văn hóa- nghệ thuật

Phần hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tác gia, tác phẩm gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình phân tích, đánh giá về giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật trong thơ văn của Hồ Chí Minh và đặc trưng phong cách ngôn ngữ rong các trước tác của Người. Phần này được trình bày trong 4 chương:

   Chương 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh -  nhà thơ, nhà văn

   Chương 2:Văn xuôi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Chương 3:Thơ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

   Chương 4:Những vấn đề xung quanh tác phẩm Nhật ký trong tù

Phần ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật ngôn từ

Phần bốn: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí người nước ngoài, trích các bài viết, bài phát biểu của các nhà hoạt động chính trị, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, nhà báo nước ngoài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thơ văn của Người.

 

 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức/ Đinh Xuân Dũng.- H.: Giáo dục, 2008.- 480tr; 22cm.

        Cuốn sách tập hợp những bài nghiên cứu, những trích dẫn tiêu biểu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và một số mẫu chuyện chân thật sinh động, ngắn gọn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phục vụ việc học tập của cán bộ, Đảng viên, quảng đại quần chúng nói chung và đói với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường nói riêng

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần một: tập hợp một số bài nghiên cứu cơ bản veeftuw tưởng Hồ Chí Minh, về đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng Và Nhà nước, các nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh

Phần hai: trích dẫn một số ý kiến tiêu biểu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức.

Phần ba: chọn lọc một số mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do những người gần gũ với Bác và các nhân chứng lịch sử kể lại, đã được đăng tải trên sách báo.

3, Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh/ Nhiều tác giả.- H.: Lao động-xã hội, 2012.- 463tr;24cm.

Cuốn sách là sự tập hợp theo chủ đề nội dung các bài nghiên cứu tiêu biểu, đã được xã hội hóa liên quan đến tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng theo các quan điểm của Hồ Chí Minh; lựu chọn giới thiệu một số tấm gương điển hình trong quá trình làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm giữ gìn biểu tượng cao đẹp trong sáng làm phát sáng và lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức của Đảng trong điều kiện hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm có ba phần:

Phần một:Tổng quan tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh”

Phần hai: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh”

Phần ba: Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

 

4, Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài/ Trần Đương.- Nghệ An: Nghệ An, 2008.- 150tr; 21cm.

 “ Việc dự kiến chính xác, khoa học chiều hướng phát triển sự vật, những tình huống lớn sẻ xảy ra trong tương lai vô cùng quan trọng trong công tác cách mạng. Thực tế cùng với thời gian sẽ là nhà kiểm nghiệm nghiêm khắc. Những điều tiên tri đó thuộc về những thiên tài”

                                                      VÕ NGUYÊN GIÁP

Cuốn sách cung cấp những tư liệu quý nói về những nhận định mang tính gợi mở về khả năng dự báo thiên tài của Hồ Chí Minh

5, Thơ văn Hồ Chí Minh: tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường/ Hà Minh Đức, Đinh Thái Hương tuyển chọn.- H.: Giáo dục, 2004.- 535tr; 21cm.

 

Tác phẩm thơ văn của Hồ Chí Minh là một bộ phận khiêm tốn trong sự nghiệp cách mạng lớn lao của Người. Di sản tinh thần ấy có tác dụng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, rèn luyện ý chí, bồi dưỡng đạo đức… cho nhiều thế hệ hôm nay và mai sau. Sự nghiệp văn chương của Hồ Chí Minh bao gồm ba bộ phận: thơ ca, truyện ký, tác phẩm chính luận và ở mỗi thể loại đều có những tác phẩm xuất sắc đạt chuẩn mực cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Cuốn sách Thơ văn Hồ Chí Minh ( tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường) tuyển chọn những tác phẩm văn học tiêu biểu của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động của Người. Tác phẩm nhằm đáp ứng và góp phần vào việc học tập, nghiên cứu thơ văn Hồ Chí Minh trong nhà trường; mở rộng nâng cao kiến thức về cách mạng; khát vọng chân, thiện, mỹ được quy tụ trong sự nghiệp, con người giàu tài năng sáng tạo nghệ thuật

     Có thể nói, những câu chuyện về Bác luôn để lại cho mỗi người dân Việt Nam những cảm xúc khó phai mờ. Yêu kính Bác, mỗi chúng ta nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác! Những cuốn sách kể trên hiện có tại thư viện trường THCS Thuận An. Rất mong các thầy cô và các em tìm đọc!

     Cuối cùng xin chúc các thầy cô giáo luôn thành công trên bục giảng và công tác. Chúc các em học sinh say mê yêu sách và học tập thật tốt!

 

Tác giả: thcshoamac

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường