tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC

NĂM HỌC 2015– 2016

 

Căn cứ quyết định số 01/2003/Bộ GD ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành quy chế tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

Căn cứ công văn số 11185/ GHTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

Căn cứ công văn 1193/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2015 – 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam ngày 21/9/2015;

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hòa Mạc;

Trường THCS Hòa Mạc đề ra kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc năm học 2015 -  2016 như sau:

I.- TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRƯỜNG

           Số lớp - nhân sự :

- Trường gồm có: 09 lớp, với số học sinh : 293 HS

- Số CB - GV – CNV: 25.

- Có GV phụ trách Thư viện riêng.

Cơ sở vật chất :

Phòng thư viện 116m2,  có bố trí kho sách và phòng đọc.

Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo được chuẩn bị đảm bảo kịp thời cho giáo viên lên lớp, nghiên cứu phục vụ bài giảng .

Có 5 tủ sách, 14 kệ sách, có bàn đọc cho giáo viên, học sinh đọc sách tại thư viện. Có tủ sách giáo khoa, nghiệp vụ, tham khảo, pháp luật, đạo đức, Bác Hồ. Có trang bị các loại sách báo, tạp chí, tập san.

 

II. NHỮNG MẶT CẦN BỔ SUNG:

Căn cứ vào Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng thư viện xuất sắc, xét thấy những tiêu chuẩn đạt, chưa đạt cần bổ sung sau:

Tiêu chuẩn

Nội dung kiểm tra

Thực trạng

Bổ sung

Tiêu chuẩn 1

Sách báo, tạp chí tranh ảnh bản đồ.

Hiện có

Cần bổ sung

1. Sách

a. Giáo khoa: Mỗi học sinh đủ 1 bộ sách tự mua. Có tủ sách dùng chung

100% học sinh có đủ sách giáo khoa. Có tủ sách dùng chung.

Bổ sung thêm sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9

b. Sách NV của giáo viên: Mỗi GV có đủ sách. Có lưu kho

Đủ 5 bản lưu kho

Sách hoạt động GDNGLL, tin học, tự chọn, thiết kế bài giảng.

c. Sách tham khảo: Đối với HS THCS ở đồng bằng được tính bình quân là 4 bản/1HS

Đạt 2110 bản. Đạt trên 4 bản/HS

 

Bổ sung thêm các loại sách tham khảo cho học sinh. Trong đó phải có các loại sách tra cứu, từ điển, các loại sách phù hợp với yêu cầu của GV, HS

2. Báo và tạp chí

Có đầy đủ báo và tạp chí theo cấp học.

Cần bổ sung thêm

 Bổ sung kiến thức khoa học, tạp chí Văn học...

3. Bản đồ tranh ảnh, băng đĩa

Đảm bảo đủ các loại do nhà XB GD xuất bản sau 1998. tranh ảnh được tính tối thiểu theo cấp học.

 Đủ, tuy nhiên cần bổ sung thêm tranh ảnh, băng đĩa mới.

 Bổ sung thêm băng đĩa: Tiếng anh, tin học, tìm hiểu về khoa học tự nhiên, địa lý, lịch sử, phim cổ tích… phục vụ cho GV + HS

Tiêu chuẩn 2

Cơ sở vật chất

1.Phòng đọc thư viện

a.Vị trí thư viện: Đặt ở vị trí trung tâm hoặc thuận lợi

Thuận lợi, là địa điểm trung tâm, dễ thu hút bạn đọc

Không

b. Diện tích: Đạt xuất sắc: 120 m2

Đạt

Không

2.Trang thiết bị chuyên dùng

a.Có đầy đủ kệ, giá tủ đựng sách báo, tạp chí tranh ảnh bản đồ. Tủ mục lục, tủ giới thiệu sách.

Có 14 kệ, 5 tủ, đựng sách báo, tạp chí, 1 tủ phích.

 Tủ giới thiệu sách 4 ngăn để ngoài hành lang thư viện di chuyển được. (của C.ty sách – thiết bị )

b. Các phương tiện phục vụ khác như bàn ghế, bảng giới thiệu sách, máy vi tính, máy hút bụi, máy photocoppy, máy điều hoà. Có các phương tiện nghe nhìn cùng chất lượng ánh sáng  …

Có máy tính kết nối mạng Interet để quản lý thư viện.

Bổ sung thêm máy tính phục vụ nhu vầu tìm tin cho học sinh và giáo viên.

 

c. Số chỗ ngồi đọc sách: Đạt xuất sắc  GV: 30 ghế + HS: 35 ghế

 GV: 20 ghế  HS: 35 ghế  đọc tại thư viện

 Bổ sung thêm chỗ ngồi cho phòng đọc giáo viên.

d. Thư viện có máy tính nối mạng  Internet để cập nhật thông tin phục vụ cho việc dạy và học.

Thư viện có máy tính nối mạng.

 Bổ sung thêm máy tính phục vụ nhu vầu tìm tin cho học sinh và giáo viên.

Tiêu chuẩn 3

Kỹ thuật nghiệp vụ

1. Nghiệp vụ

a. Nghiệp vụ:  Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện phải được: đăng ký, phân loại, mô tả, tổ chức mục lục, xếp kho đúng kỹ thuật.

Đã thực hiện đúng yêu cầu.

 

Xin người hỗ trợ.

b. Các loại mục lục: Mục lục treo tường, mục lục album, mục lục quay, mục lục bình phong.

Có mục lục môn loại, chữ cái,.

- Bổ sung thêm mục lục treo tường giới thiệu sách

2. Hướng dẫn sử dụng thư viện.

a. Có nội qui TV, khẩu hiệu TV, bảng hướng dẫn sử dụng

Đầy đủ, đẹp.

Không

b. Đối với thư viện xuất sắc phải có thêm biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc.

Bổ sung thêm

Bổ sung thêm biểu đồ phát triển kho sách và biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc.

c. Hằng năm CBTV tổ chức biên soạn thư mục phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Đạt xuất sắc phải soạn 3 thư mục/ 1 năm

 Bổ sung thêm

Bổ sung thêm các thư mục chuyên đề phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Tiêu chuẩn 4

Tổ chức và hoạt động

1. Tổ chức và quản lý

Hiệu trưởng căn cứ vào quy định của Bộ GD&ĐT để xây dựng kế hoạch phát triển thư viện để báo cáo lên cơ quan quản lý giáo dục cấp trên về kế hoạch huy động các nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sách báo cho TV.

Không

2. Cán bộ thư viện

Có CB, GV làm công tác thư viện riêng.

 

3. Phối hợp trong công tác TV

Có tổ chức mạng lưới cộng tác viên trong GV, HS

Bổ sung thêm,

BGH ra quyết định thành lập tổ mạng lưới cộng tác viên làm công tác thư viện gồm cả GV và HS.

4.Kế hoạch, kinh phí hoạt động

a. Đảm bảo khai thác đầy đủ và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách được cấp để đáp ứng đủ chỉ tiêu về SGK, SNV, STK.

 

b. Mua thêm sách bằng cácnguồn kinh phí khác ngoàingân sách hằng năm đối với mỗi học sinh như sau: Đối với thư viện đạt xuất sắc là 2500đ/HS. (2500 x 293HS = 732.500đ)

Đã thực hiện 

Mua thêm sách bằng các nguồn kinh phí khác ngoài ngân sách hằng năm

2500 x 293 = 732.000đ

c. Quản lý, sử dụng ngân sách, quỹ thư viện theo đúng nguyên tắc quy định.

 

5. Số lượng bạn đọc

- Số lượng GV và HS sử dụng sách báo của TV : Đối với TV xuất sắc là : GV:100%, HS :80%

 

Ghi nhận từ sổ mượn sách GV và HS, sổ thống kê số lượng bạn đọc đến thư viện.

6. Hoạt động thư viện

Có nội dung hoạt động phù hợp.

-Giới thiệu sách, điểm sách,thông báo sách mới, trưng bày sách, thi tìm hiểu một số đề tài, hoặc các hình thức khác.

-Các hoạt động khác như : Phát động phong trào góp sách cho TV, tổ chức tủ sách lưu động trong HS, sưu tầm tư liệu chuyên đề phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

 

- Bổ sung thêm tủ để  trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu mới, tiêu biểu.

- Phát động phong trào góp sách, tủ sách lưu động.

- Lập website thư viện giới thiệu sách trên mạng đến bạn đọc.

-Thực hiện các hình thức khác bằng cách: Phối hợp hỗ trợ các hội thi chuyên môn; Lưu lại các bài viết giới thiệu sách.

- Sưu tầm tài liệu giới thiệu các hình ảnh, các thông tin về chuyên môn bằng cách lấy thông tin từ mạng in ra lưu vào sổ album.

- Hướng dẫn HS vào mạng internet  vào website TV đọc sách, tìm tài liệu tham khảo học tập

7. Hướng dẫn kiểm tra bảo quản sách giáo khoa

- Hướng dẫn HS giữ gìn, bảo quản và mua đủ SGK thông qua việc phối hợp GV tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK của HS vào đầu năm học.

Có kế hoạch kiểm tra vào tháng  9 hàng năm.

 

Tiêu chuẩn 5

Quản lý thư viện.

1.Chế độ bảo quản

- Sách báo tạp chí phải được quản lý chặt chẽ, bao bìa, tu sửa thường xuyên.

Đã thực hiện

Tiếp tục mua bìa kiếng bao sách mới khi có bổ sung.

2. Hồ sơ sổ sách

- Có hồ sơ sổ sách và thực hiện đúng kỹ thuật nghiệp vụ: Sổ đăng ký cá biệt, sổ mượn sách, sổ kế hoạch, hồ sơ lưu hoá đơn, sổ mục lục.

 Sổ đăng ký cá biệt, sổ mượn sách, sổ kế hoạch, hồ sơ lưu biên bản kiểm kê thanh lý, hồ sơ lưu hoạt động thư viện, hồ sơ lưu hoá đơn, sổ mục lục.

 Cập nhật bổ sung khi mua sách mới.

3.Kiểm kê tài sản

- Kiểm kê tài sản hằng năm theo đúng qui định. Làm thủ tục thanh lý các ấn phẩm theo đúng nghiệp vụ .

 

Chưa thanh lý sách cũ.

 Thanh lý sách cũ.

 

III.- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

Tham mưu với BGH kịp thời để duyệt mua bổ sung sách, tài liệu đầy đủ các môn loại theo nhu cầu chuẩn của thư viện xuất sắc. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để thư viện bổ sung tài liệu, hoạt động chuyên môn tốt nhằm phục vụ mọi nhu cầu đọc, nghiên cứu giảng dạy, học tập, giải trí của giáo viên, học sinh toàn trường, BGH phân công các bộ phận khác hỗ trợ thư viện phục vụ bạn đọc đạt hiệu quả.      Tạo điều kiện để hoạt động của Tổ mạng lưới cộng tác viên thư viện gồm GV, HS hỗ trợ tốt yêu cầu công tác phục vụ bạn đọc.

Cán bộ phụ trách thư viện nỗ lực cập nhật, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, bổ sung hoàn thành các yêu cầu chuẩn chưa đạt, để xây dựng thư viện xuất sắc trong năm học 2015 - 2016.

       Trên đây là kế hoạch tổ chức xây dựng thư viện xuất sắc của trường THCS Hòa Mạc năm học 2015 – 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Tháng 8

- Kiểm kê giáo giáo khoa và sách nghiệp vụ.

- Bổ sung tài liệu lần 1

01/8/ 2015

đến

22/8/ 2015

CBTV

 

 

 

Tháng 9

- Cấp phát sách giáo khoa và sách giáo viên cho giáo viên.

-Cấp phát sách giáo khoa cho học sinh.

- Bổ sung sách cho thư viện

- Tuyên truyền, giới thiệu sách theo chủ đề tháng.

- Xây dựng kế hoạch thư viện xuất sắc.

 

01/09/2015

Đến

30/09/5

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

Tháng 10

- Lau chùi tủ đựng sách, báo.

- Lên kế hoạch cho giáo viên và học sinh đọc sách thư viện.

- Dán tem,vào sổ cá biệt đúng qui định.

- Bổ sung các loại hồ sơ thư viện.

 

1/10/2015

Đến

30/10/2014

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

Tháng 11

- Theo dõi giáo viên sử dụng tài liệu, sách báo.

- Tiếp tục bổ sung sách tham khảo.

- Giới thiệu sách theo chủ đề của tháng.

 

 

1/11/2015

Đến

31/11/2015

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

Tháng 12

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thư viện.

- Tiếp tục bổ sung và sử lý kỹ thuật các loại sách mới nhập (nếu có), cập nhật vào danh mục và giới thiệu cho mọi thành viên trong trường được biết.

- Thống kê bạn đọc hàng  ngày, hàng tuần, hàng tháng.

 

 

 

 

1/12/2015

Đến

30/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

Tháng 1

- Tiếp tục bổ sung SGK phục vụ HKII và SGV

- Kiểm kê lại các loại sách trong thư viện.

- Tổ chức cho học sinh mượn SGK phục vụ cho HKII và vận động HS dùng sách cũ.

- Thống kê GV, HS mượn sách

- Tuyên truyền đến giáo viên và học sinh các loại sách, báo nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ thư viện để ban giám hiệu kiểm tra.

 

 

 

01/1/2016

Đến

30/1/2016

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

Tháng 2

- Tiếp tục cho học sinh mượn sách giáo khoa phục vụ HKII.

- Vào các loại sổ theo đúng qui định.

- Theo dõi học sinh mượn sách theo yêu cầu và thu hồi sách HKI.

- Vệ sinh thư viện

 

 

 

 

01/02/2016

Đến

28/02/2016

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

Tháng 3

- Kiểm tra sách

- Vào sổ mượn sách của học sinh.

-Theo dõi giáo viên mượn sách

- Thống kê bạn đọc.

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng.

- Bổ sung tài liệu đợt 2.

 

01/03/2016

Đến

30/03/2016

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

Tháng 4

- Lau chùi tủ đựng sách, báo.

- Thanh lí các loại sách, báo đã bị rách nát, hư hỏng.

- Hướng dẫn HS sử dụng SGK phục vụ ôn tập  và kiểm tra định kì.

 

 

1/04/2016

Đến

30/04/2016

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

Tháng 5

- Thông báo đến GVCN lớp và GV bộ môn chuẩn bị thu gom sách giáo khoa, sách giáo viên

- Phối hợp với GVCN lớp thu hồi sách giáo khoa học sinh mượn về thư viện.

-Xử lý các trường hợp làm hỏng hoặc mất sách.

- Tiếp tục hoàn thiện, kiểm kê toàn bộ sách, báo cuối năm.

- Tổng kết công tác thư viện và làm báo cáo gửi cấp trên.

- Lên kế hoạch bảo quản sách trong hè, tổ chức mạng lưới cộng tác thư viện để đóng, bọc lại sách, sắp xếp lại kho thư viện.

 

 

 

1/05/2016

Đến

31/05/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

Tháng 6, 7

- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh kho sách.

- Đề xuất nhà trường bổ sung kho sách.

- Kết hợp với tổ cộng tác viên thư viện học sinh sắp xếp lại kho sách.

- Lên kế hoạch bảo quản kho

1/6/2016

đến

31/7/2016

CBTV

CTVTV

                                                                           Hòa Mạc, ngày 25 tháng 9 năm 2015.

 

PT.THƯ VIỆN

  

 

Chu Thị Thu Mai

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    

 

Tác giả: thcshoamac

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường