Bạn cần biết

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2015-2016.

Trường có cảnh quan đẹp, phía trước có hồ nước trong xanh, có hệ thống cây xanh bóng mát, có bồn hoa cây cảnh ở sân trường

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CHẤT HỌC LỰC, HẠNH KIỂM KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

Trường THCS Hoàng Đông cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT

CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017 - 2018

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017 - 2018

Công khai cơ cấu tổ chức năm học 2015-2016

Cơ cấu tổ chức năm học 2015-2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ

ĐỘI NGŨ TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG NĂM HỌC 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2018 - 2019.

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2018 - 2019.

Công khai cơ cấu tổ chức năm học 2016 - 2017

Công khai cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Trường THCS Hoàng Đông Năm học 2016 - 2017.

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2015-2016.

Công khai ngân sách

Các biểu công khai ngân sách

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2019-2020

Trường THCS Hoàng Đông cam kết các chỉ tiêu chất lượng giáo dục năm học 2019-2020.

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2019-2020

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

cÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019.

Trường THCS Hoàng Đông cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019.

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT năm học 2019-2020

Thông tin cơ sở vật chất trường THCS Hoàng Đông năm học 2019-2020

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Đội ngũ trường THCS Hoàng Đông năm học 2019-2020
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...