Các thủ tục hành chính

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ 20/8/2018

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HK I
TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG
NĂM HỌC 2018-2019(từ 20/08/2018 )
I. BAN GIÁM HIỆU
NGUYỄN THỊ HUYỀN VŨ THỊ HIẾU      
ĐH QUẢN LÝ ĐH TOÁN      
HN K9 2 Toán 9B 4            
                   
TỔNG 2 TỔNG 4 TỔNG 0 TỔNG 0 TỔNG 0
II. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NGUYỄN THỊ MINH HẢI PHÙNG TÂN THÀNH DUY CAO NGUYỄN DUY THỊNH PHẠM THỊ DIỆP ANH
TOÁN - LÍ TOÁN - HÓA TOÁN - LÍ TOÁN - TIN LÝ - ĐỘI
Toán 9A 4 Toán 8BC 8 Toán 9C 4 Toán 6BC 8 Vật lý 9AB 4
Toán 7B 4     Toán 8A 4 Tin 6A 2 Lý 6 AD 2
TC Toán 7BC 4 Tự chọn Toán 8BC 4 HĐNG 7AB 1 Tin 7A 2 Tổng PT Đội  10
Nhạc 7AB 2     Tự chọn Toán 8A 2        
TT tổ KHTN 3 Hoá 8AB 4 TC Toán 9ABC 6 TC Toán 6 BCD 6 Tổ Phó 1
HSG Toán 9 1 HSG Hóa 89 2 HSG Toán 8 1 PT Tin học 3 HSG Lý 9 1
Chủ nhiệm 7B 4 Chủ nhiệm 8B 4 Chủ nhiệm 9C 4     Chủ nhiệm 9B 4
TỔNG 22 TỔNG 22 TỔNG 22 TỔNG 21 TỔNG 22
NGUYỄN THÚY HƯỜNG NGUYỄN HỮU CAO NGUYỄN THỊ TÂM NGUYỄN THẾ HƯỞNG VŨ THỊ NGA
 SINH- KĨ TOÁN - LÝ LÝ - KTCN KTCN LÝ - KTCN
Sinh 9ABC 6 Toán 7AC 8 Vật lý 8ABC 3 C.Ngh 9ABC 3 Mỹ Thuật 7ABC 3
Sinh 7AC 4     Công nghệ 7ABC 3 C.Ngh  8ABC 4.5 Vật lý 7ABC 3
Sinh 8ABC 6 Sinh 6ABCD 8 MT 8ABC 3 C.Ngh 6B 2 C.Ngh 6AD 4
    Mỹ Thuật 6ABCD 4 Nhạc 6 ABCD 4 TD7ABC 6 Vật lý 9C 2
        Lý 6BC 2 Lao động+ Loa Đài 3 Sinh 7B 2
    HĐNG 7C 0.5 HSG Lý 8 1     Nhạc 9BC 2
        C.Ngh 6C 2     Nhạc 8BC 2
HSG Sinh 8,9 2 HSG Toán 7 1            
Chủ nhiệm 8A 4     Chủ nhiệm 6C 4 Chủ nhiệm 6B 4 Chủ nhiệm 6D 4
TỔNG 22 TỔNG 21.5 TỔNG 22 TỔNG 22.5 TỔNG 22
NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦN HỮU SƠN NGUYỄN THẾ KHOA Sơn   
TOÁN - HÓA THỂ DỤC SINH - HÓA THỂ DỤC  
Toán 6AD 8 TD9ABC 6            
Hoá 8C 2 TD 8ABC 6            
Hóa 9ABC 6                
Nhạc 7C 1 TD 6ABCD 8            
HSG Toán 6 1 HSG TDTT 2            
Chủ nhiệm 6A 4                
TỔNG 22 TỔNG 22 TỔNG 0     TỔNG 0
III. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG ĐỖ THỊ TRUYỀN NGUYỄN THỊ DUNG
VĂN - SỬ VĂN - GDCD VĂN - SỬ VĂN - ĐỘI VĂN - ĐỘI
Văn 9AC 10 Văn 9 B 5 Văn 8BC 8 Văn 8A6B 8 Văn 7ABC 12
Văn 6D 4 Văn 6AC 8     HĐNG K6,8,9 5 Công dân 8ABC 3
    Tổ Phó 1 Sử 8ABC 6 Nhạc 8A 1    
Sử 9ABC 3 Công dân 9ABC 3 Sử 6ABCD 4 CD 6ABCD 4 CD 7ABC 3
Nhạc 9A 1 HSG Văn 69 2     Địa 6ABCD 4    
HSG Sử 9 1 Chủ tịch CĐ 3 HSG Sử 8 1 HSG Văn 8 1 HSG Văn 7 1
Chủ nhiệm 9A 4     Chủ nhiệm 8C 4     Chủ nhiệm 7A 4
TỔNG 23 TỔNG 22 TỔNG 23 TỔNG 23 TỔNG 23
PHẠM THANH THỦY NGUYÊN THỊ NGỌC HOA NGUYỄN VĂN DŨNG    
ANH VĂN ANH VĂN ĐỊA - SỬ    
Anh 9B 3 Anh 7ABC 9 Địa 9ABC 6        
Anh 8ABC 9 Anh 6B 3 Địa 8ABC 3        
Anh 6ACD 9  Anh 9AC 6  Sử 7ABC 6        
        Địa 7ABC 6        
TT tổ KHXH&NV 3     HSG Địa 8,9 2        
HSG Anh 68

Xem thêm...
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...