Tin tức/(Trường THCS Yên Nam)/TIN MỚI/
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS YÊN NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020 và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019 – 2020, Trường THCS Yên Nam đã tổ chức Hội thi  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019 – 2020.

          Hội thi là một hoạt  động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên. Hội thi

đã tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Đồng thời tạo khí thế thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, nhà trường  phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong trường, từ đó các giáo viên tích cực bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho của bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hội thi  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019 – 2020 của trường THCS Yên Nam đã kết thúc thành công với kết quả như sau:

- Số lượng giáo viên đăng ký tham gia hội thi: 17 giáo viên 

- Số lượng giáo viên đủ điều kiện tham gia hội thi: 17 giáo viên.

- Số lượng giáo viên không đủ điều kiện tham gia hội thi: 0

- Số lượng giáo viên được công nhận là "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2019 - 2020: 17 đồng chí.

          Sau đây là một số hình ảnh Hội thi:

Các đ/c làm bài dự thi năng lực:

 

 

 

 

 

Thực hiện bài dạy trên lớp:

 

 

 

 

 

Tác giả: BGH
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...