Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
THỜI KHÓA BIỂU
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020                    
TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG Thực hiện từ: 02/9/ 2019                    
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A   7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C Ngày nghỉ
Thứ 2 1 CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC      
2 Văn Hường Toán Cao Toán Ngọc Toán D.Cao T.Anh N.Hoa Toán Thịnh Văn Dung T.Anh Vân Văn Hương Toán Thành Địa Dũng TD Sơn Toán Hiếu    
3 Toán Thịnh Nhạc Hương Văn Ngân T.Anh N.Hoa Toán D.Cao TD Hưởng Toán Cao Toán Hải T.Anh Vân Sinh Tâm Hoá Ngọc Văn Hường Nga    
4 Nhạc Hương Địa Dũng T.Anh Thuỷ Tin Thịnh MT Phong Văn Dung T.Anh N.Hoa Sinh Tâm Toán Thành T.Anh Vân TD Sơn Hoá Ngọc Văn Ngân    
5 Sinh Cao Sử Hương CD Thuỷ Sử Phong CD N.Hoa Sinh Nga CD Dung CN Hưởng TC Toán Thành CD Hường Sinh Ngọc TC Toán Hải TC Toán D.Cao    
Thứ 3 1 Toán Thịnh TD Sơn T.Anh Thuỷ Toán D.Cao Văn Phong Văn Dung Toán Cao Sử Hương Địa Dũng CN Hưởng Văn Ngân Văn Hường T.Anh N.Hoa Nga, Tâm, Vân, Hải  
2 Văn Hường Toán Cao Toán Ngọc TD Hưởng Sử Phong Toán Thịnh Địa Dũng TD Sơn Văn Hương Toán Thành Toán D.Cao T.Anh Thuỷ Toán Hiếu  
3 TD Sơn Văn Phong Văn Ngân T.Anh N.Hoa TD Hưởng Địa Dũng Nhạc Dung Văn Hương Toán Thành Văn Hường Hoá Ngọc D.Anh Nhạc Hiếu  
4 T.Anh Thuỷ Sinh Cao CN Hưởng Văn Dung T.Anh N.Hoa Sử Phong TC Toán Thịnh CD Hường Sử Hương Hoá Ngọc D.Anh TD Sơn Văn Ngân  
5 CD Thuỷ HĐ(1,3) Ngọc. MT Cao Đọc Thắng TC Toán Thịnh HĐ(2,4) Ngọc Sử Phong CN Hưởng Hoá Thành Sử Hương CD Hường Sử Ngân Địa Dũng  
Thứ 4 1 MT Cao T.Anh Thuỷ Tâm Địa Dũng Toán D.Cao Sử Phong TD Hưởng Hoá Thành T.Anh Vân TD Sơn Văn Ngân Toán Hải T.Anh N.Hoa D.Anh,  Hương, Hường,  Thịnh  
2 T.Anh Thuỷ Tâm Sinh Cao Toán D.Cao Sử Phong T.Anh N.Hoa Văn Dung Nhạc Nga CN Hưởng T.Anh Vân TD Sơn Địa Dũng Toán Hiếu  
3 Tâm Sinh Cao Nhạc Ngân MT Phong Địa Dũng Sinh Nga T.Anh N.Hoa Toán Hải TD Sơn Toán Thành Toán D.Cao T.Anh Thuỷ Hoá Ngọc  
4 TD Sơn TC Toán Cao TC Toán Ngọc TD Hưởng Nhạc Dung MT Phong CN Tâm T.Anh Vân Toán Thành Nhạc Nga T.Anh Thuỷ Nhạc Hải Văn Ngân  
5 HĐ(1,3) Ngọc. Đọc Thắng. Đọc Thắng CD N.Hoa Sinh Nga Nhạc Dung HĐ(2,4) Ngọc TC Toán Hải Sinh Tâm TC Toán Thành Sử Ngân CN Hưởng Địa Dũng  
Thứ 5 1 CN Tâm CN Nga TD Sơn Văn Dung Toán D.Cao Toán Thịnh MT Phong Văn Hương CN Hưởng Địa Dũng D.Anh Văn Hường T.Anh N.Hoa Cao, Vân, Ngọc, Ngân  
2 Toán Thịnh TD Sơn Địa Dũng Nhạc Dung Văn Phong T.Anh N.Hoa Sinh Nga MT Tâm Sử Hương Văn Hường T.Anh Thuỷ Toán Hải Sinh Hiếu  
3 Tin Thịnh Văn Phong T.Anh Thuỷ Sinh Nga Địa Dũng CN Tâm Văn Dung Toán Hải Hoá Thành CN Hưởng Toán D.Cao D.Anh TD Sơn  
4 Địa Dũng T.Anh Thuỷ Sử Hương Sử Phong T.Anh N.Hoa TC Toán Thịnh Văn Dung TD Sơn TC Toán Thành Sinh Tâm CN Hưởng Sinh Hải Nga  
5 Đọc Thắng. CD Thuỷ     CN Tâm HĐ(1,3) Ngọc CD Dung Đọc Thắng Hoá Thành CD Hường Sử Hương TC Toán D.Cao Địa Dũng CN Hưởng  
Thứ 6 1 Văn Hường Toán Cao Văn Ngân Sinh Nga Văn Phong Toán Thịnh Địa Dũng T.Anh Vân Sinh Tâm TD Sơn Toán D.Cao Toán Hải Toán Hiếu  Thành, Thuỷ,Hoa, Hưởng, Dung  
2 Văn Hường TC Toán Cao Văn Ngân Toán D.Cao Văn Phong TC Toán Thịnh Sinh Nga Văn Hương MT Tâm T.Anh Vân Địa Dũng Hoá Ngọc TD Sơn  
3 Tin Thịnh Văn Phong Toán Ngọc Địa Dũng Tâm D.Anh Toán Cao Văn Hương TD Sơn Văn Hường TC Toán D.Cao TC Toán Hải Sử Ngân  
4 Sinh Cao Văn Phong TD Sơn Tin Thịnh Sinh Nga Địa Dũng Tâm Sử Hương T.Anh Vân Văn Hường Văn Ngân Sinh Hải Hoá Ngọc  
5         HĐ(1,3) Ngọc. HĐ(2,4) Ngọc Đọc Thắng Đọc Thắng. Sử Phong Địa Dũng Nhạc Nga MT Tâm Nhạc Ngân CD Hường Sinh Hiếu  
Thứ 7 1 CN Tâm Toán Cao Toán Ngọc Văn Dung Toán D.Cao TD Hưởng TC Toán Thịnh Toán Hải Nga Toán Thành Văn Ngân T.Anh Thuỷ CD Hường Dũng, Hiếu, Phong, Sơn, Thắng  
2 Sử Hương T.Anh Thuỷ CN Hưởng Văn Dung TC Toán Thịnh T.Anh N.Hoa Toán Cao Nga Toán Thành Hoá Ngọc Văn Ngân Văn Hường TC Toán D.Cao  
3 Toán Thịnh MT Cao TC Toán Ngọc T.Anh N.Hoa CN Tâm Văn Dung TD Hưởng TC Toán Hải Văn Hương Nga T.Anh Thuỷ Văn Hường Văn Ngân  
4 T.Anh Thuỷ CN Nga Sinh Cao D.Anh TD Hưởng Văn Dung T.Anh N.Hoa Sinh Tâm Văn Hương TC Toán Thành Sinh Ngọc Toán Hải Văn Ngân  
5 SH Tâm SH Nga SH Ngọc SH D.Anh SH N.Hoa SH Dung SH Cao SH Hương SH Thành SH Hưởng SH D.Cao SH Hải SH Ngân  
              Ghi chú           Hoàng Đông, ngày 28 tháng 8 năm 2019    
                    *HĐNG khối 6-7 hai tuần học một tiết                               HIỆU TRƯỞNG    
                  *HĐNG K89 1 Tháng học một tiết vào chiều thứ 7 -Tuần 2 của tháng                        
Tác giả: THCS HOÀNG ĐÔNG

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...