Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN ĐOÀN-ĐỘI/
Kế hoạch hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

 

  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS HOÀNG ĐÔNG

   ---------*---------

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

       (Năm học 2014 -  2015)

I/ CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

          Căn cứ vào hướng dẫn kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của HĐĐ các cấp năm học 2014 – 2015 và kế hoạch năm học của nhà trường.

          Căn cứ vào kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế của địa phương, Liên đội THCS Hoàng Đông xây dựng kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015 như sau :

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

            Năm học 2014 – 2015 là năm học giữa nhiệm kì triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và nghị quyết đại hội đoàn các cấp, năm kỉ niệm nhiều ngày lễ lớn của quê hương, đất nước của Đoàn và Đội TNTP Hồ Chí Minh, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII.        Trong năm học 2014 - 2015 Liên đội THCS Hoàng Đông có tổng số 487 đội viên biên chế vào 13 chi đội.

          Trong đó :   Khối 6 : 129 đội viên / 03 chi đội.

                             Khối 7 : 117 đội viên / 03 chi đội.

                             Khối 8 : 133 đội viên / 04 chi đội.

                             Khối 9 : 108 đội viên / 03 chi đội.

         Có phòng Đội riêng biệt, có đủ trống, cờ, trang phục của đội nghi thức, cấp hiệu chỉ huy, các loại sổ sách đội theo đúng quy định.

Có đội ngũ BCH Liên chi đội, đội Sao đỏ, đội ngũ cán bộ chi đội năng động, nhiệt tình. Đội tuyên truyền măng non, các câu lạc bộ môn học hoạt động có hiệu quả.

1. Thuận lợi:

- Trường có nhiều giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác Đoàn, Đội. hầu hết các em trong liên Đội đều ngoan, có tinh thần hăng hái tham gia trong các phong trào thi đua của Đội.

- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và phong tràog thi đua của nhà trường.

- Ban chỉ huy liên đội là những học sinh giỏi, có năng lực, nhiệt tình trong công tác.

           - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Đội khá đầy đủ và chất lượng: Bảng tin, tăng âm, loa đài, các đồ dùng cần thiết cho hoạt động nghi thức đội.

- Bên cạnh đó đội luôn nhận được sự cổ vũ, quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, các Đoàn thể và Hội đồng đội xã.

2. Khó khăn:

- Do đặc điểm lứa tuổi cũng như sự nhận thức không đồng đều giữa các Đội viên lớn tuổi và các đội viên nhỏ tuổi nên còn tồn tại một số đội viên chưa có ý thức cao trong các hoạt động và tu dưỡng rèn luyện cá nhân. Chính vì vậy đã ảnh hưởng khá lớn đến mọi hoạt động của nhà trường.

- Do nhiều đội viên sống ở xa địa bàn trường (trên 3km) nên việc sinh hoạt các hoạt động tập thể cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho đội viên trong suốt quá trình tham gia hoạt động.

- Do số lượng giáo viên trẻ nhiều, bản thân giáo viên phụ trách chưa có nhiều kinh nghiệm nên còn hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động.

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC  2014 - 2015:

A/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

2. Tham gia tổ chức các hoạt động trại thu năm 2014 và Đêm hội trăng rằm theo hướng dẫn của HĐĐ huyện.

3. Tổ chức đại hội chi đội, liên đội thành lập các đội kỹ năng để ổn định nề nếp ra vào lớp, nề nếp học tập.

4. Kiện toàn hệ thống hồ sơ, sổ sách của Đội theo quy định và đăng kí thi đua với HĐĐ huyện.

5. Đẩy mạnh triển khai các phong trào “Cùng em tôi đến trường” “Nghìn việc tốt”,“Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới, phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Tiếp tục cuộc vận động “Thiếu nhi Duy Tiên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

6. Tổ chức cho đội viên đăng kí chương trình Rèn luyện đội viên gắn với “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên”

7.Quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Xe đạp 1000đ” năm học 2014-2015.

B / CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Hà Nam

Tiếp bước cha anh

Làm nghìn việc tốt

Xứng cháu Bác Hồ”

 

C / NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”:

        a. Mục đích: Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành Đoàn viên.

        b. Nội dung và giải pháp:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua các hình thức: văn hóa văn nghệ, tổ chức giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; tổ chức hội trại, hội thi, các hoạt động 'Về nguồn'...

- Tiếp tục triển khai các phong trào: 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Những địa chỉ nghĩa tình', 'Em yêu biển đảo Việt Nam', ...

- Triển khai đồng bộ phong trào 'Kế hoạch nhỏ' ; tiếp tục xây dựng công trình măng non.

- Hướng dẫn thiếu nhi tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động 'Thiếu nhi Duy Tiên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy' gắn với nhiệm vụ của mỗi đội viên, từng chi đội, liên đội. Nhân rộng phong trào 'Nói lời hay làm việc tốt' nhằm giáo dục và hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, biết chia sẻ khó khăn, giúp bạn nghèo vượt khó; quan tâm giúp đỡ các bạn chậm tiến trong thiếu nhi.

c. Chỉ tiêu:

-  100% Chi đội tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống.

- Liên đội tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt dưới cờ.

- 100% các Chi đội thực hiện tốt phong trào 'Thiếu nhi Duy Tiên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy'.

- 100% Chi đội thực hiện và đạt chỉ tiêu phong trào 'Kế hoạch nhỏ'.

2. Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai.

a. Mục đích

         Tạo điều kiện giúp thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học; phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua sôi nổi gắn với các ngày lễ kỷ niệm. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước trong tương lai, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

b. Nội dung và giải pháp

- Tích cực áp dụng các mô hình học tập nhằm khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo; triển khai có hiệu quả phong trào 'Hoa  điểm 10 ”; “Hoa điểm tốt', 'tuần học tốt' , ... Định hướng cho thiếu nhi ý thức 'Vượt khó học tốt, 'Học' đi đôi với 'Hành', 'Học thực chất - Thi nghiêm túc'. Tổ chức cho các em đội viên lớn tham quan các làng nghề truyền thống, làng nghề, các cơ sở sản xuất, bước đầu định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực', chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam'; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động 'Vòng tay bè bạn', 'Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai'... nhằm tạo ra nhiều nguồn lực để trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quần áo, sách vở, phương tiện đến trường cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, cổ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng các em trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

- Nhân rộng mô hình các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ 'Toán học','Văn  học', 'Ngoại ngữ', 'Nhà sử học nhỏ tuổi',... nhằm phát triển khả năng tư duy theo sở thích của các em; chú trọng hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ để giúp các em tiếp cận với các môn học có hiệu quả. Tăng cường tổ chức các sân chơi trí tuệ “Học mà vui” giúp các em say mê học tập như:“Trạng nguyên nhỏ tuổi”,...Duy trì các nhóm 'Bạn giúp bạn', 'Nhóm học tập', 'Đôi bạn cùng tiến', phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt.

- Định hướng cho các em trong việc tiếp cận với các môn khoa học, phát huy khả năng sáng tạo trong các cuộc thi 'Tin học trẻ',, 'Em yêu khoa học', 'Ngày hội khám phá Internet',thi OLIMPIC tiếng anh, giải toán qua mạng...

- Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp, nội qui của trường, lớp . Hướng dẫn cho các em biết lao động giúp đỡ gia đình theo khả năng của mình, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của bản thân.

b. Chỉ tiêu: 
        + Liên đội tổ chức các hoạt động giúp đỡ bạn nghèo bằng nhiều hình thức.

+ Liên đội thực hiện cuộc vận động “vòng tay bè bạn”, “đôi bạn cùng tiến ”.

+ 100 % đội viên thực hiện nghiêm túc nền nếp học đường và tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể.

+ 100% Chi đội triển khai hiệu quả các mô hình 'Bạn giúp bạn', 'Nhóm học tập'.

 3. Vui khỏe an toàn - Học ngàn điều hay

a. Mục đích:

Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, các loại hình giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành; khuyến khích thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng qua đó bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ bạn bè, tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khoẻ mạnh.

b. Chỉ tiêu: 
        +  Liên đội tổ chức nói chuyện giao lưu để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

+ Liên đội có đội tuyên truyền măng non hoạt động tốt.

+ 100% đội viên ủng hộ các hoạt động giúp đỡ bạn nghèo.

c. Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình: 'Học kỳ trong quân đội', 'Học từ thiên nhiên', 'Học từ làng nghề', 'Học từ dân gian', 'Kỳ học màu xanh', 'Anh hùng đất Việt'...

- Thực hiện các phong trào 'Ngày chủ nhật xanh'; phát động phong trào xây dựng môi trường học đường thân thiện, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia quét dọn nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Tăng cường giáo dục kỹ năng về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích và bạo lực học đường cho thiếu nhi.

- Phát động phong trào: 'Vì bạn nghèo', 'Heo đất vì bạn nghèo', 'Xe đạp giúp bạn đến trường', cuộc vận động 'Vòng tay bè bạn'...

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò… tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi; duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ: 'Đội phát thanh măng non', 'Đội tuyên truyền măng non'... tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục...

- Tiếp tục tham mưu trong việc tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng; tham mưu cơ chế chính sách, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm vui chơi cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục triển khai múa hát, TDTT, dân vũ giữa giờ trong trường học.

 4. Xây dựng Đội vững mạnh – Tiến bước lên Đoàn

a. Mục đích: 

             Nhằm nâng cao chất lượng đội viên, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Đội nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động. Củng cố hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Tổng phụ trách và cán bộ Đội và công tác nhi đồng.

b. Chỉ tiêu:

        +  Liên đội tổ chức và chỉ đạo tốt các hoạt động của thiếu nhi tham gia sinh hoạt trên địa bàn nơi cư trú.

+ 100% cán bộ Đội được tập huấn công tác Đội, có hoạt động thiết thực trong phong trào xây dựng công tác đội.

+ 100% chi đội được trang bị đầy đủ hồ sơ sổ sách theo mẫu quy định của HĐĐ trung ương.          

c. Nội dung, giải pháp:

* Công tác đội viên:

- Triển khai 'Chương trình rèn luyện đội viên' theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện ban hành. 

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng và bàn giao đội viên trưởng thành cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục giúp đỡ, phát triển.

* Công tác xây dựng ban chỉ huy Liên, chi đội:

- Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, hoạt động của các đội kỹ năng, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi...động viên các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

* Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư:

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và thiếu nhi có hiệu quả ở địa bàn dân cư như: Câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên truyền măng non...

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tiến hành chọn cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

5. Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương.

a. Mục đích:

Xây dựng lực lượng phụ trách Đội giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ; đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội.

b. Chỉ tiêu:

+ 100% giáo viên phụ trách được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác.

+ Tổng phụ trách tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức.

c. Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai 'Chương trình rèn luyện phụ trách Đội', Hội thi phụ trách giỏi; xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ 'Phụ trách thiếu nhi'.

- Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, giáo dục tư tưởng đạo đức, chính trị, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phụ trách thiếu nhi và Tổng phụ trách Đội để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác.

- Tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

6. Triển khai mô hình “Xe đạp 1000 đồng”

a. Mục đích: Tạo sự chuyển biến về nhận thức, phát huy tinh thần tương thân tương ái của thiếu nhi trong toàn tỉnh cùng giúp đỡ các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn về vật chất, tinh thần để học tập và rèn luyện.

b. Chỉ tiêu: 100% các bạn đội viên trong liên đội tham gia mô hình “Xe đạp 1000 đồng”

c. Nội dung và giải pháp: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Xe đạp 1000 đồng” thông qua hình thức mỗi liên đội nuôi 1 chú heo đất và tổ chức chăm, nuôi trong suốt năm học bằng việc tiết kiệm tiền sinh hoạt cá nhân hàng ngày của các em đội viên. Số kinh phí thu hoạch được từ heo đất sẽ được sử dụng vào việc mua xe đạp để tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Phong trào được phát động xuyên suốt cả năm học, tổ chức phát động vào đầu năm học mới và tổng kết khi kết thúc năm học.

D. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2014- 2015:

1. Liên Đội mạnh.

  -  Chi đội mạnh: 40%

  -  Chi đội tiên tiến: 60%

  2.Chất lượng:

  a)Học lực:

- Giỏi: 7% - 10%

- Khá: 35%- 40% trở lên

- Yếu, kém: 5%

- Tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 99%

- Lưu ban dưới 1%

- Tốt nghiệp lớp 9 đạt 99% trở lên.

b)Hạnh kiểm:

- Tốt 70% - 80%.

- Khá 20% - 30%.

- Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình và yếu.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của Liên đội THCS Hoàng Đông . Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Hội đồng đội và tổ chức Đoàn các cấp, phòng giáo dục huyện Duy Tiên, để hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội ngày càng phát triển góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. 

                      Hoàng Đông, ngày 24 tháng 9 năm 2014

 

                                                                                                                                                            

                             Phạm Thị Diệp Anh

                             

 

 

                               

**********************************************************************************************

 

 

 

Tác giả: Phạm Thị Diệp Anh

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...