Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
THỜI KHÓA BIỂU
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A   7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C Ngày nghỉ
Thứ 2 1 CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC      
2 T.Anh Thuỷ Văn L.Hường Văn Ngân Toán D.Cao Văn Phong Văn Dung T.Anh N.Hoa T.Anh Vân Văn Hương Nhạc Yến Địa Dũng Văn Hường Toán Hiếu Tổ KHTN DỰ GIỜ
3 Toán Thịnh Toán Cao Toán Ngọc T.Anh N.Hoa Toán D.Cao TD Hưởng Văn Dung Toán Hải T.Anh Vân Toán Thành D.Anh TD Sơn Nga Tổ KHXH&NVDỰ GIỜ
4 Văn L.Hường Địa Dũng T.Anh Thuỷ Văn Phong T.Anh N.Hoa Toán Thịnh Toán Cao Sinh Tâm Toán Thành T.Anh Vân TD Sơn Hoá Ngọc Văn Ngân    
5 Sinh Cao Sử L.Hường CD Dung Sử Phong Nhạc Yến Sinh Nga CN Tâm CN Hưởng Sử Hương CD Hường Sinh Ngọc TC Toán Hải Địa Dũng    
Thứ 3 1 Toán Thịnh Toán Cao Văn Ngân Toán D.Cao TD Hưởng Văn Dung MT Phong TD Sơn Địa Dũng Toán Thành T.Anh Thuỷ D.Anh T.Anh N.Hoa Nga, Tâm, Vân, Hải  
2 Sinh Cao TD Sơn Toán Ngọc TD Hưởng Sử Phong Toán Thịnh Địa Dũng Văn Hương Toán Thành Văn Hường Toán D.Cao T.Anh Thuỷ Văn Ngân  
3 Tin Thịnh Văn L.Hường TD Sơn T.Anh N.Hoa Văn Phong CD Dung Toán Cao CN Hưởng Văn Hương Hoá Ngọc Văn Ngân Văn Hường Toán Hiếu  
4 T.Anh Thuỷ Sinh Cao MT Ngọc Tin Thịnh T.Anh N.Hoa Địa Dũng CD Dung Sử Hương TC Toán Thành CN Hưởng CD Hường TD Sơn Sử L.Hường  
5 Đọc Thắng.     Đọc Thắng. MT Phong CD Dung Đọc Thắng TC Toán Thịnh CD Hường Hoá Thành Sử Hương Hoá Ngọc Địa Dũng TC Toán D.Cao  
Thứ 4 1 MT Ngọc T.Anh Thuỷ Tâm Địa Dũng Sử Phong T.Anh N.Hoa TD Hưởng Nhạc Yến T.Anh Vân TD Sơn Toán D.Cao Toán Hải Toán Hiếu D.Anh,  Hương, Hường,  Thịnh, Thành  
2 Nhạc Yến TC Toán Cao CN Nga Toán D.Cao Địa Dũng MT Phong T.Anh N.Hoa Toán Hải Sinh Tâm T.Anh Vân TD Sơn T.Anh Thuỷ Hoá Ngọc  
3 Tâm Sinh Cao TC Toán Ngọc Sinh Nga Toán D.Cao Sử Phong Văn Dung T.Anh    TD Sơn MT L.Hường Văn Ngân Địa Dũng T.Anh N.Hoa  
4 TD Sơn Tâm Sinh Cao CD Dung Sinh Nga Nhạc Yến Sử Phong TC Toán Hải MT L.Hường Địa Dũng T.Anh Thuỷ CN Hưởng Văn Ngân  
5 HĐ(1,3) Ngọc. CD Dung HĐ(2,4) Ngọc HĐ(1,3) Yến HĐ(2,4) Yến. Sinh Nga Sử Phong MT L.Hường CN Hưởng Sinh Tâm Sử Ngân Nhạc Hải Sinh Hiếu  
Thứ 5 1 Toán Thịnh CN Nga TD Sơn Văn Phong Địa Dũng T.Anh N.Hoa Nhạc Yến Toán Hải CN Hưởng Toán Thành Toán D.Cao D.Anh Nhạc Hiếu Cao, Vân, Ngọc, Ngân, Thủy  
2 CD Dung MT L.Hường Nhạc Yến CN Tâm MT Phong Toán Thịnh Sinh Nga TD Sơn TC Toán Thành CN Hưởng D.Anh Toán Hải T.Anh N.Hoa  
3 Văn L.Hường Nhạc Yến CN Nga TD Hưởng Toán D.Cao TC Toán Thịnh Văn Dung Văn Hương Hoá Thành Sinh Tâm Địa Dũng Văn Hường TD Sơn  
4 Địa Dũng TD Sơn Sử L.Hường Sử Phong T.Anh N.Hoa CN Tâm Văn Dung Sử Hương Nhạc Yến Văn Hường CN Hưởng Sinh Hải Nga  
5 CN Tâm HĐ(2,4) Ngọc Địa Dũng Nhạc Yến Đọc Thắng. Sử Phong Đọc Thắng Hoá Thành CD Hường Sử Hương TC Toán D.Cao Sử L.Hường CN Hưởng  
Thứ 6 1 Tin Thịnh T.Anh Thuỷ Toán Ngọc Địa Dũng Văn Phong D.Anh Sinh Nga T.Anh Vân Sinh Tâm TD Sơn Toán D.Cao Toán Hải Toán Hiếu   L.Hường, Hoa, Hưởng, Dung  
2 TD Sơn CN Nga T.Anh Thuỷ D.Anh Văn Phong Toán Thịnh Toán Cao Văn Hương Toán Thành T.Anh Vân Văn Ngân Hoá Ngọc Địa Dũng   
3 T.Anh Thuỷ Toán Cao Văn Ngân Văn Phong Sinh Nga Địa Dũng Tâm Văn Hương TD Sơn Văn Hường TC Toán D.Cao TC Toán Hải Sinh Hiếu  
4 Sử Hương TC Toán Cao Văn Ngân Văn Phong Tâm TC Toán Thịnh Địa Dũng Hoá Thành T.Anh Vân Văn Hường Hoá Ngọc Sinh Hải TD Sơn  
5     Đọc Thắng.     Đọc Thắng TC Toán Thịnh HĐ(1,3) Cao HĐ(2,4) Cao. Địa Dũng Sử Hương TC Toán Thành Nhạc Ngân CD Hường Hoá Ngọc  
Thứ 7 1 CN Tâm Văn L.Hường Toán Ngọc Tin Thịnh Toán D.Cao TD Hưởng T.Anh N.Hoa Toán Hải Nga Toán Thành Văn Ngân T.Anh Thuỷ CD Hường Dũng, Hiếu, Phong, Sơn, Thắng  
2 Toán Thịnh Văn L.Hường T.Anh Thuỷ T.Anh N.Hoa CN Tâm Văn Dung Toán Cao Nga Toán Thành Hoá Ngọc Văn Ngân Văn Hường TC Toán D.Cao  
3 Văn L.Hường Toán Cao TC Toán Ngọc Toán D.Cao TC Toán Thịnh Văn Dung TD Hưởng TC Toán Hải Văn Hương Nga T.Anh Thuỷ Văn Hường Văn Ngân  
4 Văn L.Hường T.Anh Thuỷ Sinh Cao Sinh Nga TD Hưởng T.Anh N.Hoa TC Toán Thịnh Sinh Tâm Văn Hương TC Toán Thành Sinh Ngọc Toán Hải Văn Ngân  
5 SH Tâm SH L.Hường SH Nga SH D.Anh SH N.Hoa SH Dung SH Cao SH Hương SH Thành SH Hưởng SH D.Cao SH Hải SH Ngân  
Tác giả: THCS HOÀNG ĐÔNG

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...