Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
ĐẠI HỘI CHI BỘ

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG

Nhiệm kỳ 2020 – 2023

          Trong không khí thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già đã trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, thế hệ nối tiếp thế hệ thực hiện di chúc của Người, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII),

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai Đại hội chi bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 16/8/2019 của Đảng ủy xã Hoàng Đông về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Đông. Ngày 03/01/2020, Ban chi ủy chi bộ trường THCS Hoàng Đông quyết định triệu tập Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 -2023.

Về dự và chỉ đạo Đại hội

* Đại biểu xã:

 Đ/c: Trịnh Thị Hà – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Hoàng Đông đã về dự và chỉ đạo Đại hội

Về dự với đại hội còn có các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy, các quần chúng ưu tú của nhà trường đã về dự, cổ vũ động viên đại hội

          Về dự đại hội còn có 19 Đồng chí đảng viên trong chí bộ đã có mặt đầy đủ.

Đại hội chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 51 năm thực hiện di chúc của Bác và cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, chi bộ và toàn thể các đồng chí trong HĐSP nhà trường đã tích cực triển khai và thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen. Song được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trong xã. Đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất trong Cấp ủy, chi bộ, các đoàn thể và toàn thể HĐSP nhà trường, đã lãnh đạo nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các năm học, góp phần đáng kể vào thành tích và sự phát triển của sự nghiệp giáo dục xã Hoàng Đông nói chung, xác định được vị thế của trường THCS Hoàng Đông trong cấp THCS của huyện nói riêng.

          Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi mỗi chúng ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua,  từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp mang tính khả thi, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023.

          Bên cạnh đó Đại hội còn có trách nhiệm xem xét, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ đức, tài, có tinh thần trách nhiệm cao để bầu vào Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần; đồng thời lựa chọn nhưng đảng viên tiêu biểu đại diện cho 19 đảng viên trong chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội, mỗi đại biểu phải nêu cao tính đảng, làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc, trung thực, cởi mở và thẳng thắn, tiếp thu Nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới, chúng ta sẽ biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực và đạt nhiều thắng lợi mới, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

         

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ.

* Những đồng chí sau đây trúng cử vào  Ban Chấp hành chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhiệm kỳ 2020 - 2023 (xếp theo thứ tự người trúng cử có số phiếu được bầu từ cao xuống thấp).

 

TT

Họ và tên

1

Nguyễn Thị Huyền

2

Vũ Thị Hiếu

3

Nguyễn Thị Thu Hường

 

          Đại hội đã nhất trí danh bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 là đồng chí  Nguyễn Thị Huyền. 

          Đại hội đã nhất trí bầu Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 là đồng chí  Vũ Thị Hiếu 

12 đồng chí được bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ xã Hoàng Đông nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí:

STT

Họ và tên

1

Vũ Thị Hiếu

2

Lê Văn Thắng

3

Nguyễn Thị Minh Hải

4

Phạm Thanh Thủy

5

Nguyễn Thị Thu Hường

6

Nguyễn Thị Kim Ngân

7

Nguyễn Thị Thu Hương

8

Phạm Thị Diệp Anh

9

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

10

Nguyễn Thế Hưởng

11

Phùng Tân Thành

12

Nguyễn Thị Dung

Và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Thị Tâm.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần, khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, đổi mới và đầy trách nhiệm. Đại hội chi bộ trường THCS Hoàng Đông đã thành công rực rỡ;

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo quan trọng; Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2018-2020.

Các báo cáo được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của tập thể chi bộ trước yêu cầu đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Đại hội đã bầu ra các đồng chí chi ủy nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho 19 đảng viên của chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới đối với Ban Chấp hành chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023. Sự thành công của Đại hội thể hiện rõ chí tuệ, dân chủ và đoàn kết của chi bộ. Sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban Chi ủy, sự đóng góp chân thành, thẳng thắn đảng viên trong chi bộ đã góp phần thành công của Đại hội.

Đại hội Chi bộ trường THCS Hoàng Đông đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tin tưởng rằng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; sự thành công của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; sự chỉ đạo kịp thời của BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Đông, Chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhiệm kỳ 2020-2023 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu mà Đại hội đề ra; Chi bộ hàng năm đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

    

Bí thư chi bộ thôn Hoàng Thượng và thôn Ngọc Động tặng hoa chúc mừng đại hội

   

       Đ/c Hường lên Tham luận                                            Các đ/c trong chi bộ bỏ phiếu bầu

Đ/c Trường - Phó bí thư thường trực xã Hoàng Đông  và ban chấp hành mới của chi bộ trường THCS Hoàng Đông

 

----------------------------------------------------------------------------------

CHI BỘ TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2023

               Số 77 - NQ/CB

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               Hoàng Đông, ngày  03  tháng 01 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2023      

 

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII);

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ huyện uỷ Duy Tiên; Kế hoạch số 28 -KH/ĐU ngày 26/8/2019 của Đảng ủy xã Hoàng Đông về việc đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đại hội Chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhiệm kỳ 2020 - 2023 được tiến hành lúc 7h30ngày 03 tháng 01 năm 2020 tại hội trường trường THCS Hoàng Đông. Tổng số đảng viên được triệu tập 19 đ/c; đảng viên chính thức có mặt 19 đ/c, đảng viên dự bị có mặt 19 đ/c; vắng mặt 0 đồng chí,

          Đại hội đã nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Chi bộ,

          Bầu Ban Chi ủy Chi bộ, bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ,

          Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Đông lần thứ .XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Trên cơ sở đóng góp ý kiến tích cực của đảng viên trước, trong Đại hội đối với Dự thảo các báo cáo nêu trên, ý kiến của đồng chí Trịnh Thị Hà – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Hoàng Đông thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Đông đã phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ;

Đại hội Chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

QUYẾT NGHỊ

Nhất trí thông qua báo cáo về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023; Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy; Bí thư, Phó bí thư; biên bản kiểm phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Đông lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở các văn kiện của Đại hội chi bộ và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Thị Hà – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Hoàng Đông và ý kiến đóng góp của đồng chí đảng viên dự Đại hội, giao cho Ban Chấp hành chi bộ trường THCS Hoàng Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2023 nghiên cứu cụ thể hóa để thực hiện.

          Về các nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đại hội Chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhất trí như sau:

          I- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

- 100% đảng viên trong Chi bộ đều phải tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao ý chí chiến đấu và năng lực lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình, nhiệm vụ mới. Cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về mặt lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho từng đảng viên và cán bộ.

          - Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ (chỉ tiêu đào tạo học tập đối với cán bộ, đảng viên là 100%  đồng chí).

          - Thường xuyên phổ biến Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng đồng chí đảng viên và quần chúng nhân dân.

          2- Công tác TCĐ và đảng viên:

          - Sau Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành chi bộ.

          - Duy trình sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của cấp trên.

          - Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó: có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Tổ chức định kỳ 6 tháng một lần để đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình; thường xuyên lấy ý kiến nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng.

          - Phấn đấu hàng năm Chi bộ được công nhận Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

          3- Về công tác phát triển đảng viên mới:

          - Trong nhiệm kỳ sẽ phát triển được 1->2 đảng viên mới, chú trọng đến chất lượng, xác định đúng đắn động cơ xin vào Đảng Cộng sản Viết Nam.

          4- Về công tác kiểm tra Đảng:

          Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, hàng năm và từng tháng; thường xuyên kiểm tra giám sát đảng viên về các mặt: chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Đảng; công tác quản lý đảng viên; phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng giảng dạy,…

          II- LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

          1- Đoàn thanh niên: Là lực lượng nòng cốt, cấp ủy phải tạo điều kiện để Đoàn thanh niên hoạt động và sinh hoạt. Đó là một trong những công tác trọng tâm của từng tổ chức đảng.

          2- Tổ nữ công: Chỉ đạo tổ nữ công thường xuyên nắm bắt những ý nguyện của chị em, kịp thời phản ánh những ý kiến với chi bộ để giúp đỡ, tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác.

3- Công đoàn: Tập trung lãnh đạo tổ chức động viên các công đoàn viên thực hiện tốt kỷ cương nề nếp, kỷ luật lao động. Xây dựng Công đoàn là trung tâm, đoàn kết, động viên, chia sẻ giúp đỡ nhau kịp thời.

4- Đội TNTP hồ Chí Minh: Là lực lượng đông đảo, là nguồn lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cấp ủy chi bộ cần quan tâm và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP hồ Chí Minh trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

          III- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Nhiệm kỳ 2020 - 2023 chi bộ trường THCS Hoàng Đông  cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Công tác phát triển và phổ cập: Phấn đấu giữ vững quy mô trường lớp, duy trì sỹ số học sinh. Phấn đấu hồ sơ phổ cập xếp loại A. Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6. Phấn đấu học sinh tốt nghiệp THCS 2 hệ đạt từ 98% trở lên.

          2- Công tác giáo dục toàn diện:

          * Công tác giáo dục đạo đức: Phấn đấu xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong các năm học: Loại tốt từ 70% trở lên, loại khá từ 20% trở lên, loại yếu dưới 2%. Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

          * Công tác giáo dục trí dục: Phấn đấu xếp loại học lực của học sinh trong các năm học: Loại giỏi  từ 8% trở lên, loại khá từ 30% trở lên, loại yếu dưới 5%.

          IV- Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023 gồm: 3 đồng chí; bầu đồng chí: Nguyễn Thị Huyền làm bí thư chi bộ; đồng chí Vũ Thị Hiếu làm phó bí thư chi bộ.

          V- Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức, và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ .xã Hoàng Đông lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Đại hội giao cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp để hoàn thiện, xây dựng chương trình và có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra.

          Chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhiệm kỳ 2020-2023 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả, chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THCS Hoàng Đông nhiệm kỳ 2020 - 2023.

          VI- TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

          - Toàn thể đảng viên trong Chi bộ có trách nhiệm thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết này.

          - Cấp ủy sinh hoạt thường kỳ, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết, bàn biện pháp thực hiện.

          - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thông qua./.

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH  ĐẠI HỘI

 

Tác giả: THCS Hoàng Đông

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...