Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
LỄ SƠ KẾT KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

SƠ KẾT KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

-----------------------

        Năm  học 2017 - 2018 là năm học toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

      Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD &ĐT huyện Duy Tiên. Trường THCS Hoàng Đông trân trọng báo cáo với Phòng GD&ĐT  huyện Duy Tiên về kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và phương hướng phấn đấu trong học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau :

PHẦN I 

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

  I. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA.

  Nhà trường đã tổ chức phát động phong trào thi đua và các cuộc vận động ngay từ đầu năm học, thường xuyên chỉ đạo, duy trì, kiểm tra trong suốt năm học.

 * Kết quả:

- 100% CBGV tích cực thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- 100% CBGV và học sinh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Đánh giá : Công tác này đạt chỉ tiêu đề ra.

  II. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC – QUY MÔ TRƯỜNG LỚP

  1. Cơ cấu tổ chức trong nhà trường

1.1.Tổng số CB, GV, nhân viên nhà trường : 24. Trong đó  : 

+ BGH : 02

+ Giáo viên : 20

+ NV hành chính : 02

- Diện trong biên chế : 23

- Diện hợp đồng : 01 . Trong đó : Nhân viên : 01( HĐ 68 )

- Trình độ chuyên môn

+ Đại học : 21, Trong đó :

BGH : 2

Giáo viên : 18

Nhân viên : 01

+ Cao đẳng : 2. Trong đó :

Giáo viên : 2

Nhân viên : Không

+ Trung cấp : 01

          Nhân viên : 01

1.2. Cơ cấu tổ chức :

   a. Ban giám hiệu : 2 đ/c

     * Hiệu trưởng : Đ/c Nguyễn Thị Huyền

 - Trình độ đào tạo : Đại học quản lý giáo dục, tốt nghiệp trung cấp chính trị và hoàn thành chương trình đào tạo cộng tác viên thanh tra.

-  Năng lực quản lý :

+ Có khả năng xây dựng kế hoạch của nhà trường trong từng tuần, tháng, và trong cả năm học. Chỉ đạo tốt việc tổ chức thực hiện theo đúng kế  hoạch.

+ Quản lý chặt chẽ kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động giáo dục  theo biên chế năm học do Bộ GD&ĐT ban hành, quản lý tốt các giờ học , lý thuyết, thực hành ở các lớp theo thời khoá biểu.

+ Xây dựng và tổ chức hoạt động các bộ máy nhà trường có nề nếp, kỷ cương khoa học,đúng quy định.

+ Quản lý tốt công tác hành chính, quản lý tài chính và tài sản.

+ Xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong địa phương

+ Có khả năng tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương, đường lối , chính sách, pháp luật của Đảng và  Nhà nước về giáo dục trên địa bàn xã.

           + Nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua các cấp.

* Phó Hiệu trưởng : Đ/c Vũ Thị Hiếu – sinh năm 1980

  Trình độ chuyên môn : Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán, là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Đồng thời nắm vững đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. Có năng lực giúp hiệu trưởng tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý dạy và học.

      b. Các tổ chuyên môn trong nhà trường và tổ văn phòng

- Tổ KHTN : 12 đ/c. Trong đó :

    + Tổ trưởng : Đ/c Nguyễn Thị Minh Hải – ĐHSP Toán

    + Tổ phó :     Đ/c Phạm Thị Diệp Anh – ĐHSP Lý

- Tổ KHXH& NV :  08 đ/c. Trong đó :

    + Tổ trưởng : Đ/c  Nguyễn Thị Lan Anh – ĐHSP Văn

    + Tổ phó :      Đ/c Phạm Thanh Thuỷ - ĐHSP Anh văn

- Tổ văn phòng : 2 đ/c. Trong đó :

    + Tổ trưởng : Đ/c Lê Văn Thắng – TC TBTN

    + Tổ phó : Đ/c Đỗ Thị Mai Hiên – ĐH kế toán

2. Quy mô trường lớp

    - Tổng số học sinh toàn trường là 497 = 13 lớp, trong đó :

                    +  Khối 6 : 3 lớp = 127 HS

                    +  Khối 7 : 3 lớp  = 123 HS

                    +  Khối 8 : 4 lớp  = 121 HS

                    +  Khối 9 : 3 lớp  = 126 HS   

     Như vậy so với kế hoạch đầu năm trường THCS Hoàng Đông đã duy trì tốt sĩ số học sinh và quy mô lớp học, đạt 100% kế hoạch đề ra.

3. Kết luận

 Trường đã duy trì tốt quy mô truờng lớp theo kế hoạch, vận động và duy trì tốt sỹ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

* Đánh giá: Công tác này đạt chỉ tiêu đề ra.

III. CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS

- Ngay từ đầu năm học BGH nhà trường đã tham mưu với HĐGD xã củng cố và bổ sung các thành viên trong ban chỉ đạo phổ cập và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2017-2018.

- Nhà trường đã xây dựng được kế hoạch phổ cập năm học 2017 – 2018. Thực hiện việc điều tra, lên thống kê phổ cập và duyệt với phòng GD&ĐT đúng lịch. Phối hợp với các lực lượng xã hội, các ban ngành của địa phương để huy động học sinh ra lớp đạt kế hoạch 100% và nâng cao chất lượng phổ cập THCS.

       * Kết quả :

- Tiêu chuẩn 1 :

    + Giữ vững đơn vị đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi

    + Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

    + Huy động số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%

    + Độ tuổi 11 đến 14 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 461/461 = 100 %

- Tiêu chuẩn 2 :

    + Học sinh tốt nghiệp THCS ( 2 hệ ) đạt 100%

    + Học sinh độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp THCS ( 2 hệ ) đạt 432/432 = 100 %

Như vậy so với kế hoạch đầu năm chỉ tiêu này đã đạt kết quả đặt ra.

IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

 1. Chất lượng giáo dục đạo đức

- Nhà trường đã tổ chức tốt hoạt động"Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học  giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè; điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh. Vì vậy đa số học sinh nhà trường thực hiện tốt nội quy của trường, của lớp, những quy định của người học sinh

- Thực hiện tốt chương trình lồng ghép tích hợp về thực hiện an toàn giao thông, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vào các môn học.

- 100% học sinh tham gia vào phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào thi đua của nhà trường.

- Nhà trường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc như : Tổ chức toạ đàm về anh bộ đội cụ Hồ và nghe kể chuyện về những chiến thắng hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam nhân ngày 22/12. Thường xuyên lồng ghép các loại hình văn hoá dân tộc trong các kỳ thi văn nghệ và biểu diễn trong các ngày lễ lớn như: Khai giảng năm học mới, ngày 20/11,...

- Năm học 2017 – 2018 trường THCS Hoàng Đông không có học sinh vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

 * Kết quả: Xếp loại hạnh kiểm học kỳ I của học sinh năm học 2017 – 2018:

KHỐI

TỔNG SỐ HS

NỮ

%

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

TỐT

KHÁ

T.BÌNH

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

127

58

45,7

118

92,91

7

5,51

2

1,57

0

0

0

0

7

123

56

43,1

101

82,11

19

15,45

3

2,44

0

0

0

0

8

121

56

46,3

112

92,56

9

7,44

0

0,00

0

0

0

0

9

126

69

54,8

115

91,27

11

8,73

0

0

0

0

0

0

Cộng

497

239

48,1

446

89,7

7

5,51

2

1,57

0

0

0

0

       * Đánh giá :  Về chất lượng giáo dục đạo đức đã đạt chỉ tiêu so với kế hoạch. 

 2. Chất lượng trí dục

 a. Thực hiện chương trình và đổi mới phương pháp dạy học:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

- Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nam và phân phối chương trình từng môn học. Vì vậy 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình ( kế hoạch dạy học 37 tuần ), thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình hiện hành và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh thực hiên  chương trình và giảm tải các môn học của Bộ GD & ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nam .

- Nhà trường đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT và chỉ đạo thực hiện từ đầu năm học.

- Nhà trường đã chỉ đạo và kiểm tra việc giảng dạy giáo dục địa phương ở các khối lớp. Kết quả : 100% giáo viên được giao nhiệm vụ đã thực hiện giảng dạy đầy đủ các nội dung giáo dục địa phương theo quy định.

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tự chọn và tổ chức dạy học tự chọn theo quy định. Cụ thể : Các lớp 6A,7A, 8A học môn học tự chọn tin; các lớp còn lại học chủ đề tự chọn bám sát các môn Toán, ngữ văn, anh, với thời lượng: dạy 2 tiết/tuần.

- 100% GV thực hiện nghiêm túc việc dạy học ngoại ngữ theo Đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020":

- 100% giáo viên đã thực hiện việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp giảng dạy trong từng môn học, đặc biệt đã hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực học tập của mình giúp các em định hướng phấn đấu trong rèn luyện và học tập. Chủ động đưa nội dung học tập chuyên đề về ôn thi vào PTTH vào giảng dạy.

- 100% GV tham dự hội thảo, sinh hoạt chuyên môn đầy đủ đúng quy định.

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc việc đăng ký soạn và dạy bằng giáo án trình chiếu với thời lượng1 tuần ít nhất có 7 tiết dạy sử dụng bài giảng trình chiếu.

b. Về nề nếp chuyên môn.

- Ngay từ đầu năm nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch của năm học dựa trên chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT và kế hoạch năm học 2017 – 2018 của phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên. Từ đó đã tổ chức tốt việc thực hiện và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy chế chuyên môn của ngành đề ra như việc kiểm tra và xếp loại  giáo viên. Ngoài việc nâng cao chất lượng giờ lên lớp của giáo viên, nhà trường đã tổ chức chỉ đạo giáo viên thực hiện đầy đủ và có chất lượng quy định các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường cũng như của giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

       - BGH nhà trường đã chỉ đạo thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ về đánh giá xếp loại học lực, hanh kiểm học sinh theo thông tư số 58 của Bộ giáo dục và đào tạo. Toàn thể giáo viên nhà trường đã được học và nghiên cứu các tài liệu trên  và thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh.

       * Đánh giá  : Công tác này đã đạt chỉ tiêu đề ra.

c. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp

 Nhà trường đã tổ chức cho 100% giáo viên có đủ điều kiện theo thông tư số 21 của Bộ GD và ĐT tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường và đã cử được 2 đ/c tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 vào tháng 1 năm 2018.

* Đánh giá  : Đạt chỉ tiêu đề ra.

d. Chất lượng văn hoá:

* Chất lượng đại trà :

- Nhà trường đã tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

* Kết quả: Xếp loại học lực học kỳ I của học sinh năm học 2017– 2018 :

KHỐI

TỔNG SỐ HS

NỮ

XẾP LOẠI HỌC LỰC

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

127

58

3

2,36

58

45,67

59

46,46

6

4,72

1

0,79

7

123

56

9

7,32

56

45,53

55

44,72

3

2,44

0

0,00

8

121

56

9

7,44

37

30,58

65

53,72

10

8,26

0

0,00

9

126

69

8

6,35

62

49,21

51

40,48

5

3,97

0

0

Cộng

497

239

29

5,8

213

42,9

230

46,3

24

4,8

1

0,2

* Chất lượng HSG :

      - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tiến hành phân loại học sinh, tổ chức kiểm tra chọn đội tuyển HSG ở các môn học. Tập trung bồi dưỡng đội tuyển theo lịch từng tuần ( Ít nhất 1 buổi/ tuần) và tổ chức cho các em kiểm tra từng đợt ( mỗi tháng 1 lần) để kiểm tra kiến thức và cho học sinh rèn luyện  tâm trạng khi thi.

     - Nhà trường đã tăng cường ôn tập cho học sinh khối 9 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh tham gia dự thi cấp huyện vào ngày 11/1/ 2018.

    * Đánh giá : Công tác này đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

    3. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giáo dục thể chất

- Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục thể chất cho học sinh như dạy môn thể dục đúng chương trình quy định, có kế hoạch luyện tập đội tuyển HSG TDTT thường xuyên, chuẩn bị  tốt các điều kiện cho học sinh giỏi TDTT dự thi cấp cụm và cấp huyện.

- Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy chương trình hướng nghiệp cho học sinh khối 9 và định hướng phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS.

- Nhà trường đã tổ chức dạy nghề cho học sinh khối 8 ở 2 nghề: Nghề điện dân dụng và nghề tin học đủ số tiết theo quy định.

* Đánh giá : Công tác này đạt chỉ tiêu đề ra.

4. Thực hiện kế hoạch ngoài giờ lên lớp :

       - Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phối kết hợp với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và duy trì việc thực hiện quy định về nền nếp sinh hoạt tập thể, tổ chức các ngày hoạt động cao điểm trong tháng, học kỳ của năm học 2017 – 2018 đạt hiệu quả cao.

       - Ngoài ra nhà trường đã phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục  trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, như : giáo dục công tác ATGT, vệ sinh môi trường, chống các tệ nạn xã hội không cho xâm nhập vào trường học.

* Đánh giá : Đạt chỉ tiêu đề ra.

5. Công tác Xây dựng trường chuẩn Quốc Gia.

          Trường THCS Hoàng Đông đã được UBND tỉnh Hà Nam ra quyết định công nhận là trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm lần thứ 2 vào tháng 8/2017. Năm học 2017 – 2018 nhà trường tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy tốt 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

*Đánh giá : Công tác này đạt chỉ tiêu đề ra.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ HỘI ĐỒNG TRONG NHÀ TRƯỜNG.

       1. Các đoàn thể trong nhà trường: Bao gồm tổ chức ĐCSVN, công đoàn, đoàn TNCS HCM, đội TNTP HCM, hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng tư vấn và các tổ chức xã hội khác đều hoạt động theo quy định của điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua mỗi học kỳ và cả năm học đều có rà soát, đánh giá kết quả các hoạt động và đề ra phương hướng trong thời gian tiếp theo.

       2. Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng : Đã xây dựng kế hoạch được hiệu trưởng phê duyệt. Trong năm học luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của tổ theo quy định. Cụ thể :

       - Hai tổ chuyên môn ( tổ KHTN, tổ KHXH&NV) : Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như : thực hiện quy chế chuyên môn của tổ, giảng dạy, bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém, thi giáo viên giỏi,... đạt nhiều kết quả tốt.

       - Tổ văn phòng :

       + Hệ thống và lưu trữ hồ sơ, sổ sách của nhà trường đúng quy định.

       + Phụ trách và tổ chức hoạt động của thư viện nhà trường đúng quy định.

       + Quản lý TBTN và thực hiện trợ giảng cho giáo viên giảng dạy các tiết có sử dụng thiết bị thí nghiệm tốt.

       + Phụ trách tài chính, tài sản, thực hiện công tác thu chi tài chính, lưu trữ hồ sơ, chứng từ hàng năm theo đúng quy định

VI. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC.

  1. Về cơ sở vật chất .

       a. Khuôn viên nhà trường : Với diện tích 5280m2 ở vị trí trung tâm xã, bình quân 10,62m2/HS. Trường có cổng, biển trường, có tường bao xung quanh, có sân chơi bãi tập TDTT đạt chuẩn quốc gia, trường có hệ thống cây xanh, bóng mát, môi trường luôn đảm bảo Xanh – sạch – đẹp, không bị ô nhiễm

b. Các cơ cấu công trình trong nhà trường.

       - Khu phòng học : Gồm có 13 phòng học cao tầng thoáng mát, có hệ thống điện thắp sáng và quạt mát, có đủ bàn ghế cho học sinh học tập đúng quy định.

  • Phòng học bộ môn và thư viện :

       + Trường có 5 phòng học bộ môn : Lý, Hoá, Sinh, Tin, Công nghệ, có đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc gia.

       + Trường có thư viện đạt chuẩn với phòng đọc của giáo viên và học sinh thường xuyên hoạt động theo quy định.

       - Khu hiệu bộ : Có đầy đủ các phòng ban cho các tổ chức và bộ phận của nhà trường làm việc.

       -  Khu vệ sinh : Trường có khu vệ sinh của giáo viên và học sinh tự hoại riêng rẽ, sạch sẽ đảm bảo vệ sinh tốt.

       -  Khu để xe : Trường có 2 khu để xe của giáo viên và học sinh thụân tiện, đạt chuẩn quốc gia.

       - Trường có khu tập TDTT của học sinh đạt chuẩn quốc gia : Sân bóng đá mini, đường víp chạy của học sinh,...

       - Trường có hệ thống thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học.

     2. Về trang thiết bị dạy học :

          - Trường có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng thí nghiệm của các môn, các khối lớp  phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập

- 100% học sinh có đủ SGK, tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập.

- Trường có các phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy như : Máy tính xách tay, đèn chiếu đa năng, đèn chiếu hắt, đèn chiếu vật thể, máy tính văn phòng và các phòng ban có nối mạng internet phục vụ cho quản lý và các hoạt động giáo dục.

- Hàng năm nhà trường đều có kiểm kê, sủa chữa, mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

* Đánh giá : Tiêu chí này đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

VII. CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

- Nhà trường  luôn tích cực tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên tu bổ, bổ sung CSVC phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

- Nhà truờng thường xuyên phối hợp với hội đồng giáo dục xã, hội khuyến học, các ban ngành, đoàn thể địa phương để huy động mọi lực lượng xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đóng góp trang bị CSVC nhà trường.

- Nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh, tiếp thu ý kiến phản ánh của hội cha mẹ học sinh trong công tác quản lý, các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt,...Cùng với hội cha mẹ học sinh thống nhất các biện pháp giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường

- Nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể địa phương tổ chức các buổi ngoại khoá tìm hiểu và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc cho học sinh và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch giáo dục như thăm quan học tập tại đình làng Ngọc Động – di tích văn hoá cấp quốc gia, chăm sóc và bảo vệ đình làng Ngọc Động, nghĩa trang liệt sỹ xã. Tổ chức cho học sinh tham giá lễ hội đình làng Ngọc Động và đình làng Hoàng Thượng,...

* Đánh giá : Công tác này đạt chỉ tiêu đề ra.

VIII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1. Giữ vững kỷ cương, nền nếp của trường, từ đặc điểm tình hình xây dựng kế hoạch sát thực tế, mang tính khả thi.

2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

 Song song với việc duy trì các kỉ cương nền nếp về chuyên môn nhà trường đã có kế hoạch  thanh tra  toàn diện hội đồng sư phạm của giáo viên, kiểm tra chuyên  đề về thực hiện nề nếp chuyên môn, chất lượng giáo án.

* Kết quả:

- Học kỳ I năm học 2017 - 2018 đã kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên được 4 đồng chí. Trong đó: Loại tốt  là 4, đạt 100%

- Kiểm tra chuyên đề 6 đồng chí. Trong đó : Loại tốt  là 6/6 = 100%

3. Quản lý tốt công tác tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định, căn cứ vào nguồn tài chính được phân bổ, ban giám hiệu đã xây dựng dự toán, lên kế hoạch chi tiêu đúng quy đinh, thực hiện đúng với quy chế chi tiêu nội bộ, công khai minh bạch công tác tài chính, đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho tập thể giáo viên và học sinh.

          4. Thường xuyên đổi mới công tác quản lý, kịp thời phát động các cuộc thi đua gối sóng với nội dung thiết thực, sơ kết, tổng kết động viên khen thưởng kịp thời nên đã thúc đẩy được phong trào một cách thường xuyên và đạt kết quả tốt

          5. Công tác dạy thêm, học thêm : Quản lý tốt công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

          6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Nhà trường luôn thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

          7. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được thực hiện hiệu quả. Trong nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực, không có học sinh nào mắc các tệ nạn xã hội.

         * Công tác này đạt chỉ tiêu đề ra.

IX.ĐÁNH GIÁ CHUNG .

       1. Ưu điểm

Học kỳ I năm học 2017 - 2018 nhà trường liên tục phát huy tốt những thành tích đã đạt được của năm học 2016 -  2017, được thể hiện trên các hoạt động giáo dục :

       - Nhà trường đã xây dựng được phong trào thi đua “Hai tốt” thường xuyên và có hiệu quả cao.

       -  Nền nếp, kỉ cương được giữ vững .

       -  Chất lượng dạy và học đã đi vào nề nếp và có chiều hướng phát triển tốt.

- Trường THCS Hoàng Đông luôn phát huy tốt hiệu quả của trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm .

*  Kết quả cụ thể:

- Xếp loại nề nếp nhà trường : Xếp loại tốt

       - Công tác phổ cập : Xếp loại A

       - Kết quả thi KHKT: Xếp thứ   06/18 trường. Trong đó có 1 giải KK của tổ KHXH và 1 giải ba của tổ KHTN.

       - Kết quả thi giáo viên giỏi cấp huyện: Xếp thứ     /18 trường

- Kết quả tuyển sinh vào PTTH : Xếp thứ 11/18 trường.

       - Học kỳ I năm học 2017 - 2018 trường THCS Hoàng Đông xếp thứ   06/18 trường trong huyện.

2. Tồn tại:

          Chất lượng văn hoá ở một số bộ môn còn  chưa cao so với yêu cầu.   Kết quả thi ở một số lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

          Tiếp cận và chuẩn bị các điều kiện để triển khai mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở trong các năm học tiếp theo.

          - Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.

       - Tiếp tục nâng cao chất lượng đồng đội học sinh giỏi các cấp và chất lượng đại trà đặc biệt là chất lượng tuyển sinh vào PTTH.

       - Tiếp tục chỉ đạo duy trì nề nếp việc tổ chức cho giáo viên sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp.

       - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học lực, hanh kiểm học sinh theo thông tư số 58 của Bộ giáo dục và đào tạo

II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN:

-  Có kế hoạch cho các mặt hoạt động giáo dục . Đặc biệt là công tác dạy học .

- Tập trung tìm nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao hơn nữa chất lượng đồng đội học sinh giỏi các cấp và chất lượng ở một số môn đại trà và tỷ lệ học sinh khối 9 vào PTTH

- Tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm thực hiện  có chất lượng chương trình đổi mới kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.

       - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực tham mưu với Đảng, Chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội, tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

- Duy trì và phát huy hiệu quả các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia

- Thường xuyên rút kinh nghiệm động viên khen thưởng tập thể và cá nhân có chất lượng hiệu quả công tác tốt, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc với những cá nhân thực hiện chưa tốt nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch của năm học.

                                                                                                                      

 

 

Tác giả: THCS Hoàng Đông

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...