Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN ĐOÀN-ĐỘI/
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI - Năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

       Năm học 2015 -  2016      

A/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

2. Tham gia tổ chức các hoạt động trại thu năm 2015 và Đêm hội trăng rằm theo hướng dẫn của HĐĐ huyện.

3. Tổ chức đại hội chi đội, liên đội thành lập các đội kỹ năng để ổn định nề nếp ra vào lớp, nề nếp học tập.

4. Kiện toàn hệ thống hồ sơ, sổ sách của Đội theo quy định và đăng kí thi đua với HĐĐ huyện.

5. Đẩy mạnh triển khai các phong trào “Cùng em tôi đến trường” “Nghìn việc tốt”,“Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới, phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Tiếp tục cuộc vận động “Thiếu nhi Duy Tiên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

6. Tổ chức cho đội viên đăng kí chương trình Rèn luyện đội viên gắn với “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên”

7.Quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Xe đạp 1000đ” năm học 2015-2016.

Tác giả: Phạm Thị Diệp Anh

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...