Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
THỜI KHÓA BIỂU
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020                    
TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG Thực hiện từ: 26/8/ 2019                    
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A   7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C Ngày nghỉ
Thứ 2 1 CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC      
2 Văn Hường Toán Cao Toán Ngọc Toán D.Cao T.Anh N.Hoa Toán Thịnh Văn Dung T.Anh Vân Văn Hương Toán Thành Sinh Hườngb TD Sơn Toán Hiếu    
3 Toán Thịnh Nhạc Tâm Văn Ngân T.Anh N.Hoa Toán D.Cao TD Hưởng Toán Cao Toán Hải Toán Thành T.Anh Vân Hoá Ngọc Văn Hường Nga    
4 Nhạc Tâm Địa Dũng T.Anh Thuỷ Tin Thịnh MT Nga Văn Dung T.Anh N.Hoa Hoá Thành T.Anh Vân Sử Hương TD Sơn D.Anh Văn Ngân    
5 Sinh Cao Sử Hương CD Thuỷ Sử Ngân CD N.Hoa Sinh Hườngb CD Dung CN Hưởng Địa Dũng Nhạc Nga D.Anh TC Toán Hải TC Toán D.Cao    
Thứ 3 1 Toán Thịnh TD Sơn T.Anh Thuỷ Toán D.Cao T.Anh N.Hoa Văn Dung Toán Cao Văn Hương Sinh Hườngb CN Hưởng Địa Dũng Văn Hường Văn Ngân Nga, Tâm, Vân, Hải  
2 Văn Hường Toán Cao CN Hưởng T.Anh N.Hoa Sử Ngân Toán Thịnh Địa Dũng Sinh Hườngb Văn Hương Toán Thành TD Sơn T.Anh Thuỷ Toán Hiếu  
3 Tin Thịnh Văn Hương Văn Ngân Sinh Hườngb TD Hưởng Địa Dũng Văn Dung TD Sơn Toán Thành Văn Hường Toán D.Cao Hoá Ngọc Nhạc Hiếu  
4 T.Anh Thuỷ Sinh Cao Toán Ngọc TD Hưởng Văn Dung Sử Dũng TC Toán Thịnh CD Hường Sử Hương Sinh Hườngb Văn Ngân TD Sơn T.Anh N.Hoa  
5 CD Thuỷ HĐ(1,3) Ngọc MT Cao Đọc Thắng Sinh Hườngb HĐ(2,4) Ngọc Sử Dung CN Hưởng Hoá Thành Sử Hương CD Hường Sử Ngân Địa Dũng  
Thứ 4 1 MT Cao T.Anh Thuỷ TC Toán Ngọc TD Hưởng Sử Ngân Sử Dũng CN Tâm Toán Hải T.Anh Vân Toán Thành Toán D.Cao Sinh Hườngb TD Sơn D.Anh, Dung, Hương, Hường,  Thịnh  
2 Tâm Sinh Cao CN Hưởng Toán D.Cao Nhạc Nga Địa Dũng T.Anh N.Hoa Sinh Hườngb TD Sơn T.Anh Vân Văn Ngân T.Anh Thuỷ Hoá Ngọc  
3 T.Anh Thuỷ Tâm Sinh Cao Địa Dũng Toán D.Cao Sinh Hườngb Nhạc Nga Hoá Thành CN Hưởng TD Sơn Hoá Ngọc Toán Hải T.Anh N.Hoa  
4 TD Sơn TC Toán Cao Tâm MT Nga Địa Dũng T.Anh N.Hoa TD Hưởng T.Anh Vân Toán Thành Hoá Ngọc T.Anh Thuỷ Nhạc Hải Văn Ngân  
5 HĐ(1,3) Ngọc Đọc Thắng.     CD N.Hoa HĐ(2,4) Ngọc Nhạc Nga Đọc Thắng TC Toán Hải TC Toán Thành CN Hưởng Sử Ngân Địa Dũng Sinh Hườngb  
Thứ 5 1 TD Sơn CN Nga T.Anh Thuỷ Văn Dung Toán D.Cao Toán Thịnh Sinh Hườngb Văn Hương CN Hưởng Địa Dũng D.Anh Văn Hường T.Anh N.Hoa Cao, Vân, Ngọc, Ngân  
2 Toán Thịnh TD Sơn Địa Dũng Sinh Hườngb Văn Dung T.Anh N.Hoa MT Nga MT Tâm Sử Hương Văn Hường Toán D.Cao Toán Hải Toán Hiếu  
3 CN Tâm Văn Hương TD Sơn Nhạc Nga Địa Dũng TC Toán Thịnh Văn Dung Toán Hải Hoá Thành Sinh Hườngb T.Anh Thuỷ D.Anh CN Hưởng  
4 Địa Dũng T.Anh Thuỷ Sử Hương Tin Thịnh T.Anh N.Hoa CN Tâm Văn Dung TD Sơn CD Hường TC Toán Thành CN Hưởng Sinh Hườngb Nga  
5 Đọc Thắng CD Thuỷ Đọc Thắng. CN Tâm TC Toán Thịnh CD Dung HĐ(2,4) Ngọc Sử Hương TC Toán Thành CD Hường Sinh Hườngb CN Hưởng Địa Dũng  
Thứ 6 1 Văn Hường Toán Cao Văn Ngân Địa Dũng Văn Dung Toán Thịnh Tâm Văn Hương T.Anh Vân TD Sơn Toán D.Cao Toán Hải Toán Hiếu  Thành, Thuỷ,Hoa, Hưởng  
2 Văn Hường CN Nga Văn Ngân Toán D.Cao Văn Dung D.Anh Toán Cao Văn Hương TD Sơn T.Anh Vân Địa Dũng Hoá Ngọc Sinh Hườngb  
3 Tin Thịnh TC Toán Cao TD Sơn Sử Ngân Sinh Hườngb MT Nga Địa Dũng Sử Hương MT Tâm Văn Hường TC Toán D.Cao TC Toán Hải Hoá Ngọc  
4 Sử Hương MT Cao Toán Ngọc Văn Dung Tâm TC Toán Thịnh Sinh Hườngb T.Anh Vân Nhạc Nga Văn Hường Văn Ngân Địa Dũng TD Sơn  
5         HĐ(1,3) Ngọc HĐ(2,4) Ngọc Đọc Thắng Đọc Thắng. Sử Dung Địa Dũng Sinh Hườngb MT Tâm Nhạc Hải CD Hường Sử Ngân  
Thứ 7 1 Sinh Cao Văn Hương Toán Ngọc Văn Dung Toán D.Cao TD Hưởng TC Toán Thịnh Toán Hải Nga Toán Thành Văn Ngân T.Anh Thuỷ CD Hường Dũng, Hiếu, Hườngb, Sơn, Thắng  
2 T.Anh Thuỷ Văn Hương Nhạc Tâm Văn Dung TC Toán Thịnh T.Anh N.Hoa Toán Cao Nga Toán Thành Hoá Ngọc Văn Ngân Toán Hải TC Toán D.Cao  
3 Toán Thịnh T.Anh Thuỷ Sinh Cao T.Anh N.Hoa CN Tâm Văn Dung TD Hưởng TC Toán Hải Văn Hương Nga TC Toán D.Cao Văn Hường Văn Ngân  
4 CN Tâm Toán Cao TC Toán Ngọc D.Anh TD Hưởng Văn Dung T.Anh N.Hoa Nhạc Nga Văn Hương TC Toán Thành T.Anh Thuỷ Văn Hường Văn Ngân  
5 SH Tâm SH Nga SH Ngọc SH D.Anh SH N.Hoa SH Dung SH Cao SH Hương SH Thành SH Hưởng SH D.Cao SH Hải SH Ngân  
              Ghi chú           Hoàng Đông, ngày 20 tháng 8 năm 2019    
                      *HĐNG khối 6-7 hai tuần học một tiết                               HIỆU TRƯỞNG    
                  *HĐNG K89 1 Tháng học một tiết vào chiều thứ 7 -Tuần 2 của tháng                        
Tác giả: THCS HOÀNG ĐÔNG

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...