• Địa chỉ: Hoàng Đông- Duy Tiên- Hà Nam
  • Email: thcshoangdongdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513836649
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nthuyen67c2hd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0353836649
2
Họ tên: Vũ THị Hiếu
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: vthieu80c2hd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513836649
LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...