Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  

Tổ chức

  • Tổ Khoa Học Xã Hội

  • Địa chỉ: Xóm Chầu - Hoàng Tây - Kim Bảng
  • Email: thcshoangtaykb@gmail.com
  • Điện thoại: 03513826691
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Thị Vân
Vị trí: Tổ Trưởng
Email: phamthivan23@gmail.com
Điện thoại: 01655391107
2
Họ tên: Ngô Thị Liên
Vị trí: Tổ Phó
Email: huyenlienhuong@gmail.com
Điện thoại: 0986224769
3
Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
Vị trí: Giáo Viên
Email: xaydungkimchi@gmail.com
Điện thoại: 0983665842
4
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Vị trí:
Email: huong0986980771@gmail.com
Điện thoại: 0986980771
5
Họ tên: Nguyễn Thị Thuân
Vị trí: Giáo Viên
Email: nguyenthithuan78@gmail.com
Điện thoại: 0943488838
6
Họ tên: Trần Thị Thùy
Vị trí: Giáo Viên
Email: haydegiocuondi90@gmail.com
Điện thoại: 0982899058
7
Họ tên: Lê Thị Hằng
Vị trí: Giáo Viên
Email: hoatulip1969@gmail.com
Điện thoại: 0934407926
8
Họ tên: Phạm Văn Tưởng
Vị trí: Giáo Viên
Email: huytuong13@gmail.com
Điện thoại: 01695455189
9
Họ tên: Nguyễn Quốc Văn
Vị trí: Giáo Viên
Email: giavan1976@gmail.com
Điện thoại: 0976441560