Bạn cần biết

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS HỢP LÝ

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Nhân sự

Tổng số

Trong đó nữ

Chia theo chế độ lao động

 

Biên chế

Hợp đồng

 

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

 

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên

32

22

31

21

1

1

 

* Số Đảng viên

11

3

11

3

 

 

 

Chia ra: - Đảng viên là giáo viên

9

3

9

3

 

 

 

 - Đảng viên là cán bộ quản lý

2

 

2

 

 

 

 

 - Đảng viên là nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo

27

19

26

18

1

1

 

 Chia ra: - Trên chuẩn

18

13

18

13

 

 

 

  - Đạt chuẩn

9

6

8

5

1

1

 

  - Chưa đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo

27

19

26

18

1

1

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

9

6

8

5

1

1

 

 - Đại học

18

13

18

13

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên theo môn dạy

27

19

26

18

1

1

 

Chia ra: - Thể dục

1

 

1

 

 

 

 

 - Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 - Mỹ thuật

1

 

1

 

 

 

 

 - Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Anh

2

1

1

 

1

1

 

 - Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 - Ngoại ngữ khác

 

 

 

 

 

 

 

 - Ngữ Văn

10

9

10

9

 

 

 

 - Lịch sử

1

1

1

1

 

 

 

 - Địa lý

1

1

1

1

 

 

 

 - Toán học

7

4

7

4

 

 

 

 - Vật lý

1

1

1

1

 

 

 

 - Hóa học

1

1

1

1

 

 

 

 - Sinh học

1

1

1

1

 

 

 

 - GD công dân

 

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ thuật CN

 

 

 

 

 

 

 

 - Kỹ thuật NN

 

 

 

 

 

 

 

 - Công nghệ

1

 

1

 

 

 

 

 - Môn học khác

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Số giáo viên chuyên trách Đoàn/Đội

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo

26

18

26

18

 

 

 

 Chia ra: - Trên chuẩn

18

13

18

13

 

 

 

  - Đạt chuẩn

8

5

8

5

 

 

 

  - Chưa đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo

26

18

26

18

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

8

5

8

5

 

 

 

 - Đại học

18

13

18

13

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

2

 

2

 

 

 

 

Chia ra: - Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 - Phó hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

Trình độ đào tạo Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

1

 

1

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

1

 

1

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Nhân viên

 

Tổng số

3

3

3

3

 

 

Chia ra: - Văn phòng (*)

2

2

2

2

 

 

Trong đó: + Nhân viên kế toán

1

1

1

1

 

 

 + Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 - Thư viện

1

1

1

1

 

 

 - Thiết bị

 

 

 

 

 

 

 - Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 - Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp Lý, ngày 31 tháng 5  năm 2018

 

Thủ trưởng đơn vị

 

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Giới

 

 

 

Văn bản mới

Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...