Bạn cần biết

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THCS HỢP LÝ
Năm học 2018 - 2019
( Tại thời điểm 15/9/2018 )
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CM CHỖ Ở HIỆN NAY 
BAN ĐẦU CAO NHẤT
1 Trần Ngọc Giới Hiệu trưởng CĐSP Văn - Sử ĐHSP Văn Xóm 13 - Hợp Lý  - Lý Nhân
2 Nguyễn Văn Huy Phó hiệu trưởng CĐSP Toán - Lý ĐHSP Toán Xóm 21 - Chính Lý  - Lý Nhân
3 Ngô Thị Ngọc Lan TT KHXH  CĐSP Văn - Sử ĐHSP Văn Xóm 14 - Hợp Lý  - Lý Nhân
4 Hoàng Văn Ngọ TP KHXH CĐSP Tiếng Anh ĐHSP Anh Xóm 12 - Hợp Lý  - Lý Nhân
5 Trần Thùy Linh Giáo viên CĐSP Địa - Sử ĐHSP Địa Xóm 12 - Hợp Lý  - Lý Nhân
6 Trương Thị Minh Giáo viên CĐSP Văn - Sử ĐHSP Văn Tổ 9 - Lê Hồng Phong  - Phủ Lý
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên CĐSP Văn - CD ĐHSP Văn Xóm 12 - Hợp Lý  - Lý Nhân
8 Trần Thị Hoa Giáo viên CĐSP Tiếng Anh   Xóm 2 - Chính Lý  - Lý Nhân
9 Trần Thị Bích Hạnh Giáo viên CĐSP Văn - Sử ĐHSP Văn Tiên Hiệp - Phủ Lý
10 Hoàng Thị Thuý Hồng Giáo viên CĐSP Văn- CD     ĐHSP Văn Xóm 7- Tiên Phong- Duy Tiên
11 Phạm Thị Thúy Giáo viên CĐSP Văn Nhạc ĐHSP Văn Tổ DP Đường Ấm - Lam Hạ - Phủ Lý
12 Văn Thị Hoa Giáo viên CĐSP Văn - Sử ĐHSP Văn Hòa Mạc - Duy Tiên
13 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên CĐSP Văn Đội ĐHSP Văn Hòa Lạc - Lam Hạ - Phủ Lý
14 Lã Thị Hằng Giáo viên CĐSP Văn Đội ĐHSP Văn Hòa Mạc - Duy Tiên
15 Trần Thị Lan Giáo viên   ĐHSP Anh Nguyên Lý - Lý Nhân
16 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên CĐSP Văn Đội ĐHSP Văn Xóm 2 - Nguyễn Úy - Kim Bảng
17 Bùi Thanh Phong Giáo viên CĐSP Văn Sử ĐHSP Văn 77 Trương Minh Lượng - Thanh Châu- PL
18 Nguyễn Thị Hoan TT KHTN CĐSP Toán - Họa ĐH Toán Chính Lý - Lý Nhân
19 Phạm Thị Thu Trang TP KHTN CĐSP Hóa - Sinh ĐHSP Hóa Xóm 2 - Hợp Lý
20 Nguyễn Quốc Điệp Giáo viên CĐSP Toán - Họa ĐH Toán Tin Chính Lý - Lý Nhân
21 Đỗ Văn Hồng Giáo viên CĐSP Toán - Tin   Công Lý - Lý Nhân
22 Nguyễn Tiến Phước Giáo viên   ĐHSP TD Xóm Thống Nhất - Công Lý - Lý Nhân
23 Nguyễn Thị Hâu Giáo viên CĐSP Sinh - Kỹ   Yên Bắc - Duy Tiên
24 Nguyễn Thị Hà Giáo viên CĐSP Toán - Lý   Yên Bắc - Duy Tiên
25 Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên CĐSP Toán - Họa ĐH Toán  Yên Nam - Duy Tiên
26 Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên CĐSP Toán - Lý   Minh Khai - PL
27 Đỗ Thị Hường Giáo viên CĐSP Toán - Lý ĐHSP Toán Thanh Lưu - Thanh Liêm
28 Vũ Thị Xuân Giáo viên CĐSP Lý - Kỹ   TT Phú Xuyên - Phú Xuyên
29 Trần Thị Thu Huyền Giáo viên   ĐHSP Toán Hoàng Đông - Duy Tiên
30 Mai Thị Tố Loan Giáo viên TC kế toán CĐ kế toán Xóm 1 - Hợp Lý
31 Mai Thị Thủy Giáo viên TC kế toán ĐH kế toán Văn Lý - Lý Nhân
Hợp Lý, ngày 15 tháng 9 năm 2018.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
Trần Ngọc Giới

Văn bản mới

Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...