Bạn cần biết

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA  NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS HỢP LÝ

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về chất lượng cuối năm

 Năm học 2017 - 2018

Môn học

Tổng cộng

Chia ra

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Toán học

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

82

27

12

19

24

 - Khá

214

57

68

55

34

 - Trung bình

236

67

83

40

46

 - Yếu

1

1

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Vật lý

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

94

25

38

21

10

 - Khá

280

84

60

54

82

 - Trung bình

159

43

65

39

12

 - Yếu

 

 

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Hoá học

218

x

x

114

104

Chia ra: - Giỏi

23

x

x

11

12

 - Khá

77

x

x

29

48

 - Trung bình

118

x

x

74

44

 - Yếu

 

x

x

 

 

 - Kém

 

x

x

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Sinh học

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

94

21

38

19

16

 - Khá

222

85

60

38

39

 - Trung bình

217

46

65

57

49

 - Yếu

 

 

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Ngữ văn

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

85

20

28

10

27

 - Khá

234

64

72

45

53

 - Trung bình

212

66

63

59

24

 - Yếu

2

2

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Lịch sử

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

105

30

34

23

18

 - Khá

298

68

83

77

70

 - Trung bình

129

53

46

14

16

 - Yếu

1

1

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Địa lý

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

101

30

34

18

19

 - Khá

268

68

83

49

68

 - Trung bình

163

53

46

47

17

 - Yếu

1

1

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

32

9

12

3

8

 - Khá

209

53

68

31

57

 - Trung bình

288

90

83

76

39

 - Yếu

4

 

 

4

-

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Giáo dục công dân

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

124

39

26

24

35

 - Khá

299

77

82

83

57

 - Trung bình

110

36

55

7

12

 - Yếu

 

 

 

-

-

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Công nghệ

533

152

163

114

104

Chia ra: - Giỏi

66

14

26

13

13

 - Khá

267

78

66

46

77

 - Trung bình

200

60

71

55

14

 - Yếu

 

 

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Thể dục

533

152

163

114

104

Chia ra: - Đạt yêu cầu

533

152

163

114

104

 - Chưa đạt yêu cầu

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Âm nhạc

533

152

163

114

104

Chia ra: - Đạt yêu cầu

533

152

163

114

104

 - Chưa đạt yêu cầu

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Mỹ thuật

533

152

163

114

104

Chia ra: - Đạt yêu cầu

533

152

163

114

104

 - Chưa đạt yêu cầu

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Tin học

315

152

163

 

 

Chia ra: - Giỏi

50

23

27

 

 

 - Khá

166

82

84

 

 

 - Trung bình

99

47

52

 

 

 - Yếu

 

 

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

Chia ra: - Giỏi

 

 

 

 

 

 - Khá

 

 

 

 

 

 - Trung bình

 

 

 

 

 

 - Yếu

 

 

 

 

 

 - Kém

 

 

 

 

 

 - Không xếp loại

 

 

 

 

  

Hợp Lý, ngày 31 tháng 5  năm 2018

 

Thủ trưởng đơn vị

 

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Giới

 

 

 

Văn bản mới

Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...