Tin tức/(Trường THCS Hợp Lý)/LICH CÔNG TÁC/
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 TỪ 29/404/5/2019

TRƯỜNG THCS HỢP LÝ

NĂM HỌC: 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 34 từ ngày 29/4 đến ngày 04/5 năm 2019

Ngày tháng

Thứ

Nội dung công việc chính

Người trực

Buổi Sáng

Buổi chiều

29/4/ 2019

Hai

Nghỉ

Huy - Giới - VP

30/4/ 2019

Ba

Nghỉ 30/4

Huy - Giới - VP

01/5/ 2019

Nghỉ 01/5

Huy - Giới - VP

02/5/ 2019

Năm

Dạy học theo thời khóa biểu

Học ôn tập

Huy - Giới - VP

03/5/ 2019

Sáu

Dạy học theo thời khóa biểu

Học ôn tập

Huy - Giới - VP

04/5/ 2019

Bẩy

Dạy học theo thời khóa biểu

Học ôn tập

Huy - Giới - VP

 

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: THCS Hợp Lý

Văn bản mới

Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...