13/05/2019

Tuần: 36 từ ngày 13/5 đến ngày 18/5 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

06/05/2019

Tuần: 35 từ ngày 06/5 đến ngày 11/5 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

29/04/2019

Tuần: 34 từ ngày 29/4 đến ngày 04/5 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

22/04/2019

Tuần: 33 từ ngày 22/4 đến ngày 27/4 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

15/04/2019

Tuần: 32 từ ngày 15/4 đến ngày 20/4 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

08/04/2019

Tuần: 31 từ ngày 08/4 đến ngày 13/4 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

01/04/2019

Tuần: 30 từ ngày 01/4 đến ngày 06/4 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

25/03/2019

Tuần: 29 từ ngày 25/3 đến ngày 30/3 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

18/03/2019

Tuần: 28 từ ngày 18/3 đến ngày 23/3 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

11/03/2019

Tuần: 27 từ ngày 11/3 đến ngày 16/3 năm 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

Văn bản mới

Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...