02/05/2019

Kết quả kiểm tra học sinh giỏi khối 6, 7 và 8 năm học 2018 - 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

25/03/2019

V/v hoàn thành chương trình và hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2018 - 2019, cấp THCS

Tác giả: THCS Hợp Lý

20/03/2019

Bảng thống kê chất lượng kiểm tra giữa học kì II năm học 2018 - 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

19/03/2019

Môn kiểm tra thứ 4 cuối năm học 2018 - 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

28/02/2019

Thực hiện từ ngày 04/3/2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

16/02/2019

Hướng dẫn kiểm tra học sinh giỏi lớp 6, 7 và 8 năm học 2018 – 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

15/01/2019

Bảng thống kê chất lượng kiểm tra học kì I

Tác giả: THCS Hợp Lý

26/11/2018

Kết quả các dự án tham gia cuộc thi KHKT năm học 2018 - 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

20/11/2018

V/v hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2018 - 2019, cấp THCS

Tác giả: THCS Hợp Lý

01/10/2018

Kế hoạch bầu hội đồng tự quản.

Tác giả: Ngô Thị Ngọc Lan

Văn bản mới

Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...