30/10/2018

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 - MÔN TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

30/10/2018

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 - MÔN TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

30/10/2018

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN TIẾNG ANH 7 NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

30/10/2018

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 - MÔN TIẾNG ANH 9 NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

01/10/2018

KỲ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 6,7,8 THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Toán 7

Tác giả: THCS Hợp Lý

01/10/2018

KỲ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 6,7,8 THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Toán 6

Tác giả: THCS Hợp Lý

15/08/2018

De khao sat toan 8 dau nam 2018 - 2019

Tác giả: THCS Hợp Lý

Văn bản mới

Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...