Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
663/SGDĐT-GDTrH
V/v phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 Chi tiết
2019-05-02
585/SGDĐT-GDTrH
V/v tuyển sinh lớp 6 THCS năm hoc 2019 - 2020 Chi tiết
2019-04-18
Số 529/HD- SGDĐT
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông... Chi tiết
2019-04-08
Số 1035/HD-PGDĐT
V/v hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm... Chi tiết
2018-11-20
1709/SGDĐT- GDTrH
V/v Kiểm tra việc thực hiện mô hình trường học mới... Chi tiết
2018-10-11
6464/QĐ - UBND
V/v ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng... Chi tiết
2018-10-09
894/GDĐT-THCS
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa HK1 năm học... Chi tiết
2018-10-08
878/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 10/2018 Chi tiết
2018-09-30
859/KH-PGDĐT
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-09-24
1508/SGDDT-CTTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin... Chi tiết
2018-09-11
1485/SGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh... Chi tiết
2018-09-07
1474/SGDĐT-GDTXCN
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-06
1475/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học... Chi tiết
2018-09-06
1466/SGDĐT-TTr
V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học... Chi tiết
2018-09-05
10/CT-UBND
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuả ngành... Chi tiết
2018-08-31
3711/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học... Chi tiết
2018-08-24
20/2018/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên... Chi tiết
2018-08-22
3521/BGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ NCKH và tổ chức cuộc... Chi tiết
2018-08-17
863-CV/TU
V/v tăng cường công tác thông tin và truyền thông về... Chi tiết
2018-08-16
3496/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp... Chi tiết
2018-08-15
2919/CT-BGDĐT
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của... Chi tiết
2018-08-10
25/2018/QĐ-UBND
V/v hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động... Chi tiết
2018-08-10
1299/BC-SGDĐT
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm... Chi tiết
2018-08-09
23/2018/QĐ-UBND
Quyết định Về mức học phí đối với giáo dục mầm... Chi tiết
2018-08-01
1231/QĐ-UBND
Quyết định ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học... Chi tiết
2018-07-16
20/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục... Chi tiết
2018-07-13
1185/QĐ-UBND
Quyết định về việc Ban hành quy chế về công tác Thi... Chi tiết
2018-07-09
637/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10... Chi tiết
2018-04-26
01/2011/TT-BNV
Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản Chi tiết
2011-01-19
Video giới thiệu thư viện xuất sắc
Video giới thiệu thư viện
Video đón học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Video thi nghi thức Đội cấp huyện năm học 2015-2016
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HỢP LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH

ĐIỂM BÌNH QUÂN LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THCS TOÀN TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC

THÔNG BÁO Công khai thông tin về chất lượng cuối năm Năm học 2017 - 2018

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019
Xem thêm...