Tin tức/(Trường THCS Hưng Công)/THCS/
Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Hưng Công giai đoạn 2016 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Trường THCS Hưng Công được thành lập và hạt động trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ  giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường đã có bước phát triển mạnh. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động Xuất sắc”  Nhiều năm liền được tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2019. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã,

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và sự phát triển như vũ bão của CNTT, của nền kinh tế xã hội nước nhà…đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, trường THCS Hưng Công  xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Hưng Công giai đoạn 2016 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Hưng Công giai đoạn 2016 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Hưng Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo 

Tác giả: thcshungcong
liên hoan tiếng hát công đoàn
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai chất lượng giáo dục

Các biểu mẫu công khai năm 2017
Xem thêm...