Tin tức/(Trường THCS Hưng Công)/Tin tức - Sự kiện/
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Các Căn cứ pháp lý.

- Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

- Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

- Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

          - Công văn số 192/PGDĐT-THCS ngày 12/9/2018 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2018-2019.

          2. Đặc điểm tình hình

2.1. Thuận lợi

- Là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Phòng GD luôn quan tâm theo dõi phong trào nhà trường có sự chỉ đạo sâu sắc, đánh giá đúng phong trào. Đảng uỷ, chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm tới phong trào giáo dục của ba ngành học nói chung và của nhà trường nói riêng.

- Nề nếp nhà trường đã được xây dựng có truyền thống từ nhiều năm. Trong những năm học vừa qua được củng cố và phát triển về nề nếp hoạt động chuyên môn, dạy và học.

- Các đoàn thể xã hội địa phương làm tốt phong trào xã hội hoá giáo dục, dành nhiều sự quan tâm cho giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển giáo dục nhà trường.

2.2. Khó khăn

- Đội ngũ còn chưa đủ chủng loại, có tỷ lệ giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao có ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn. Nhiều đồng chí có con nhỏ, còn vướng bận công việc gia đình chưa thực sự thể hiện hết khả năng.

- Còn một bộ phận không nhỏ học sinh lười học. Mặt khác, nhiều gia đình phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học hành của con em mình.

- Cơ sở vật chất trường học còn thiếu, nhà nội bộ, hệ thống  tường rào chưa hoàn chỉnh, cây xanh trong khu sân trường mới trồng chưa có bóng mát.

2.3. Những số liệu cơ bản của năm học 2018-2019

a. Tổng số học sinh : 281  học sinh với 8 lớp, bình quân 35.13 học sinh/lớp, trong đó: 

Khối 6 có 76 học sinh/ 2 lớp, bình quân: 38  học sinh/lớp; 

Khối 7 có 72 học sinh/ 2 lớp, bình quân: 36 học sinh/lớp; 

Khối 8 có 75 học sinh/ 2 lớp, bình quân: 34.5 học sinh/lớp; 

Khối 9 có 58 học sinh/ 2 lớp, bình quân: 29  học sinh/lớp; 

b. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 20 người, trong đó:

- Cán bộ quản lý: 02

- Giáo viên: 15 (kể cả giáo viên làm TPT Đội);

 + Trình độ đào tạo: ĐH 8 , CĐ 7 Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1.81

 + Chia theo môn học: Văn: 2.5; Sử: 1; Địa: 1: Toán: 2.5; Lý:1; Sinh: 1; Mỹ thuật: 0.5; Thể dục: 1; Âm nhạc: 0.5; Tiếng Anh: 3; Công nghệ: 1.

 + Trình độ GV dạy Tiếng Anh: ĐH Ngoại ngữ, B2 Châu Âu

 + Giáo viên Giỏi cấp trường trở lên: 12/15, trong đó: Cấp huyện 11/15, cấp tỉnh: 0/15

- Nhân viên hành chính và thiết bị thí nghiệm, thư viện: 03

- Đảng viên: 11/20 , đạt 55%.

c. Về cơ sở vật chất

- Cơ sở vật chất: CSVC nhà trường đủ phòng học 1 ca, tạo ra điều kiện thuận lợi trong dạy và học đặc biệt là việc bảo quản tài sản phòng học.

 

(Thầy Trần Đại Nghĩa- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học  2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019)

(Thầy Nguyễn Mai Sơn- Chủ tịch công đoàn báo cáo tập hợp ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức.)

(Cô Nguyễn Thị Lan- Trưởng ban thanh tra nhân dân lên báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân)