Tin tức/(Trường THCS Hưng Công)/Tin tức - Sự kiện/
Hội thảo bàn tay nặn bột cấp trường

Hình ảnh từ hội thảo