• Ban giám hiệu trường THCS gồm 2 đồng chí; đ/c Trần Đại Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Trần Nguyễn Văn Phong - Phó hiệu trưởng nhà trường
  • Địa chỉ: Thôn Đòng, xã Hưng Công, Bình Lục, Hà nam
  • Email: hungcong01@gmail.com
  • Điện thoại: 0351865257
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Đại Nghĩa
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: thcshungcong@gmail.com
Điện thoại: 0917091971
2
Họ tên: Nguyễn Văn Phong
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: huongphong84@gmail.com
Điện thoại: 0987543668
liên hoan tiếng hát công đoàn
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai chất lượng giáo dục

Các biểu mẫu công khai năm 2017
Xem thêm...