tin tức-sự kiện

THCS LAM HẠ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN 'HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2018'

THCS LAM HẠ TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT

Thực hiện công văn số 100/BTC-TKNL ngày 05/01/2018 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018. Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội , góp phần thúc đẩy ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện...

Hôm nay 19 tháng 3, trong khuôn khổ tiết chào cờ đầu tuần. Hiệu trưởng trường THCS Lam Hạ đã có bài tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018. Giờ trái đấy là sáng kiến của Quy Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bj điện không cần thiết hoặc tổ chức và các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với các tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Sự kiện Giờ trái đất năm 2018 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ bảy ngày 24/3/2018.

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường