tin tức-sự kiện

THCS Lam Hạ ổn định nề nếp ngay từ tuần đầu tiên của năm học mới 2019 - 2020

Ngay từ những buổi học đầu tiên của tuần học đầu năm học 2019- 2010, thầy và trò nhà trường đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện nề nếp, việc dạy và học trong nhà trường.

Hằng ngày giáo viên lên lớp đúng thời khóa biểu với đầy đủ giáo án theo quy định, tổ hành chính trực đúng lịch. Lãnh đạo nhà trường phân công nhiệm vụ năm học mới cho từng bộ phận cụ thể và mọi hoạt động trong nhà trường đang diễn ra đúng quy định.

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường