tin tức-sự kiện

THCS Lam Hạ tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố

TRƯỜNG THCS LAM HẠ THAM GIA CUỘC THI KHKT CẤP THÀNH PHỐ

Thực hiện công văn số 1240/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018; Kế hoạch số 650/PGDĐT ngày 11/9/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố về việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp thành phố năm học 2017-2018. Trường THCS Lam Hạ đã tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường và đã chọn cử dự án “Biện pháp ngăn chặn tác hại của game online” đi dự cuộc thi KHKT cấp thành phố.

Đúng 15h30 các giáo viên hướng dẫn và nhóm học sinh nghiên cứu dự án đã có mặt tại trường THCS Trần Phú để tiến hành lắp đặt poster theo đúng kích thước quy định của BTC. 7h30 ngày 28/11 khai mạc cuộc thi.

http://hanam.edu.vn/data/3698991914383434512/files/2(1).jpg

http://hanam.edu.vn/data/3698991914383434512/files/3.jpg

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường