tin tức-sự kiện

Thi 'Giao thông học đường' cấp trường

Thực hiện Công văn số 487/KH-UBATGTQG ngày 28/11/2017 của UB ATGT Quốc gia về tổ chức Cuộc thi " Giao thông học đường" năm học 2017-2018; Công văn số 497/QĐ-UBATGTQG, Căn cứ kế hoạch, thể lệ cuộc thi " Giao thông học đường" năm 2017-2018, Trường THCS Lam Hạ tổ chức cho học sinh các khối tham gia vòng thi cấp trường để từ đó chọn cửnhững học sinh có điểm số cao nhất qua các vòng thi tham gia vòng thi cấp thành phố.

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường