tin tức-sự kiện

Thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2016-2017

TRƯỜNG THCS LAM HẠ THAM GIA HỘI THI GVG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch số 858/PGDĐT ngày 5/12/2016 về việc tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp TP Năm học 2016-2017, Trường THCS Lam Hạ đã tích cực tham gia hội thi từ ngày 6/1/2017 đến ngày 23/1/2017.

Các môn dự thi Giáo viên giỏi gồm: Âm nhạc, Sinh học, Tiếng Anh, Toán với tổng số giáo viên dự thi là 04 đồng chí. Các đồng chí giáo viên đã có tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các tiết dạy đều được chuẩn bị chu đáo, giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị hỗ trợ giảng dạy. Giáo viên thể hiện rõ nét các biện pháp đổi mới trong KTĐG, đổi mới PPDH, tổ chức tốt các hoạt động học nhằm phát triển phẩm chất năng lực của HS.

Kết quả, có 2 đ/c Giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2016-2017.

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường