tin tức-sự kiện

THCS Lam Hạ hội thảo: Tổ chức dạy học theo phương pháp ' Bàn tay nặn bột'

-Thực hiện công văn số 1281/SGD ĐT-GDTrH ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở GD ĐT Hà Nam về việc hội thảo và tổ chức dạy học theo phương pháp" Bàn tay nặn bột".

- Công văn số 653/PGD ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2017 về việc hội thảo và tổ chức dạy học theo phương pháp " Bàn tay nặn bột"

- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của trường THCS Lam Hạ.

Chiều 16/10/2017 nhà trường đã tổ chức hội thảo: Dạy học theo phương pháp " Bàn tay nặn bột"

Phần 1: Tham luận nội dung: Những khó khăn, giải pháp và kinh nghiệm tổ chức 5 bước dạy học theo phương pháp " Bàn tay nặn bột' do đồng chí tổ trưởng tổ KHTN Lưu Danh Lượng trình bày.

Phần 2:BGH và các GV trong hội đồng sư phạm dự giờ, nhận xét, góp ý rút kinh nghiệm 2 giờ dạy minh họa.

+Môn Sinh học do đồng chí Nguyễn Thị Ngạn thực hiện

+Môn Vật lý do đồng chí Nguyễn Thị Thu Dung thực hiện.

http://

Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường