tin tức-sự kiện

THCS Lam Hạ tuyên truyền ' Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'

Thực hiệncông văn số /KH-PGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trường THCS Lam Hạ đã treo khẩu hiệu tuyên truyền ngay cổng trường và sáng nay 04/11/2019, trong khuôn khổ giờ chào cờ đầu tuần, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục trước toàn trường với sự tham gia của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 2019. Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ... Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính. trọng tâm là cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh...Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật...

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường