tin tức-sự kiện

THCS Lam Hạ tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ I năm họ 2017-2018

Thực hiện Công văn số 1631/SGDĐT- GDTrH ngày 20/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2017-2018, thực hiện sự chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trường THCS Lam Hạ tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2017-2018 theo lịch cụ thể như sau:

1. Các môn khảo sát

- Phòng GD&ĐT ra đề, in đề đến từng học sinh, bao gồm:

+ Lớp 7 (04 môn): Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Địa lí.

+ Lớp 9 (04 môn): Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử.

- Sở GD&ĐT ra đề, in đề đến từng học sinh, bao gồm:

+ Lớp 6 (04 môn): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí.

+ Lớp 8 (04 môn): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học.

2. Thời gian làm bài

- Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút/môn.

- Môn Tiếng Anh (phần kiểm tra Nghe, Đọc, Viết và Kiến thức ngôn ngữ): 60 phút.

- Các môn còn lại: 45 phút/môn.

3. Nội dung khảo sát: Chương trình học kỳ I tính đến thời điểm khảo sát theo chương trình hiện hành.

4. Hình thức khảo sát

- Môn Ngữ văn: tự luận.

- Các môn còn lại: tự luận kết hợp với trắc nghiệm. Cơ cấu điểm số các môn tự luận kết hợp trắc nghiệm: Phần trắc nghiệm có 10 câu (2,5 điểm); phần tự luận (7,5 điểm); bộ đề khảo sát mỗi môn gồm 4 mã đề.

- Môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 hình thức khảo sát thực hiện theo Công văn số 747/PGDĐT ngày 22/11/2017 của Phòng GD&ĐT.

5. Lịch khảo sát

- Đối với các môn Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT ra đề

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở bì đề

Giờ phát đề cho HS

Tính giờ làm bài

Thứ Năm

21/12/2017

Sáng

Ngữ văn 7

90 phút

7h15'

7h25'

7h30'

Địa lí 7

45 phút

9h30'

9h40'

9h45'

Chiều

Ngữ văn 9

90 phút

13h30'

13h40'

13h45'

Lịch sử 9

45 phút

15h45'

15h55'

16h00'

Thứ Sáu

22/12/2017

Sáng

Toán 7

90 phút

7h15'

7h25'

7h30'

Tiếng Anh 7

60 phút

9h30'

9h40'

9h45'

Chiều

Toán 9

90 phút

13h30'

13h40'

13h45'

Tiếng Anh 9

60 phút

15h45'

15h55'

16h00'

Thứ Hai

25/12/2017

Sáng

Ngữ văn 6

90 phút

7h15'

7h25'

7h30'

Vật lí 6

45 phút

9h30'

9h40'

9h45'

Chiều

Ngữ văn 8

90 phút

13h30'

13h40'

13h45'

Sinh học 8

45 phút

15h45'

15h55'

16h00'

Thứ Ba

26/12/2017

Sáng

Toán 6

90 phút

7h15'

7h25'

7h30'

Tiếng Anh 6

60 phút

9h30'

9h40'

9h45'

Chiều

Toán 8

90 phút

13h30'

13h40'

13h45'

Tiếng Anh 8

60 phút

15h45'

15h55'

16h00'

Tác giả: THCS Lam Hạ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường