Tổ chức

  • Tổ Khoa Học Tự Nhiên

  • Địa chỉ: Tổ dân phố Đường Ấm- Phường Lam Hạ- Thành phố Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam
  • Email: thcslamha@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513855228
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Dung Không có ảnh
Vị trí: Tổ trưởng
Email: doanminhhn81@gmail.com
Điện thoại: 0944092981
2
Họ tên: Đặng Thị Lan Không có ảnh
Vị trí:
Email: dangthilan@gmail.com.vn
Điện thoại: 03513680688
3
Họ tên: Trịnh Xuân Đại Không có ảnh
Vị trí:
Email: trinhdai79@gmail.com.vn
Điện thoại: 0914622366
4
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân Không có ảnh
Vị trí:
Email: Thanhxuan77@gmail.com.vn
Điện thoại: 0934619399
5
Họ tên: Bùi Thị Thanh Minh Không có ảnh
Vị trí:
Email: ducan7279@gmail.com.vn
Điện thoại: 0904797272
6
Họ tên: Mai Thị Hồng Không có ảnh
Vị trí: Tổ phó
Email: maihong33@gmail.com.vn
Điện thoại: 0919959030
7
Họ tên: Nguyễn Thị Ngạn Không có ảnh
Vị trí:
Email: nguyenthingan80@gmail.com.vn
Điện thoại: 01687044176
8
Họ tên: Dương Thị Tú Anh Không có ảnh
Vị trí:
Email: tuanhk62a@gmail.com
Điện thoại: 0989079952
9
Họ tên: Trần Thị Hương Giang Không có ảnh
Vị trí: 9
Email: tranthihuonggiangcs@gmail.com
Điện thoại: 0945451550
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường