Tổ chức

  • Tổ Khoa Học Tự Nhiên

  • Địa chỉ: Trường THCS Lam Hạ- Thôn Đường Ấm- Phường Lam Hạ- Thành phố Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam
  • Email: thcslamha@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513855228
TT Thông tin
1
Họ tên: Đặng Thị Lan Không có ảnh
Vị trí:
Email: dangthilan@gmail.com.vn
Điện thoại: 03513680688
2
Họ tên: Lưu Thị Hoài Không có ảnh
Vị trí:
Email: luuhoai80@gmail.com.vn
Điện thoại: 0917768104
3
Họ tên: Nguyễn Thị Ngạn Không có ảnh
Vị trí:
Email: nguyenthingan80@gmail.com.vn
Điện thoại: 01687044176
4
Họ tên: Trịnh Xuân Đại Không có ảnh
Vị trí:
Email: trinhdai79@gmail.com.vn
Điện thoại: 0914622366
5
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân Không có ảnh
Vị trí:
Email: Thanhxuan77@gmail.com.vn
Điện thoại: 0934619399
6
Họ tên: Hoàng Phương Mai Không có ảnh
Vị trí:
Email: mshoangphuongmai@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0916717783
7
Họ tên: Lưu Danh Lượng Không có ảnh
Vị trí:
Email: luuluong1980@gmail.com.vn
Điện thoại: 0972765260
8
Họ tên: Mai Thị Hồng Không có ảnh
Vị trí:
Email: maihong33@gmail.com.vn
Điện thoại: 0919959030
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường