Bạn cần biết

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT
      UBND HUYỆN THANH LIÊM Biểu mẫu 11
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở năm học 2019-2020
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học 10 Số m2/học sinh
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố 10 1,32
2 Phòng học bán kiên cố 0 0
3 Phòng học tạm 0 0
4 Phòng học nhờ 0 0
5 Số phòng học bộ môn 5 1,32
6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 0 0
7 Bình quân lớp/phòng học 1,5 2,63
8 Bình quân học sinh/lớp 38 1,32
III Số điểm trường  
IV Tổng số diện tích đất (m2) 8014 21,09
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 6020 15,84
VI Tổng diện tích các phòng 1880 4,95
1 Diện tích phòng học (m2) 500 1,32
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 500 1,32
3 Diện tích thư viện (m2) 70 0,18
4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) 0 0
5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) 50 0,13
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 4  
(Đơn vị tính: bộ)
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 4  
1.1 Khối lớp 6 1  
1.2 Khối lớp 7 1  
1.3 Khối lớp 8 1  
1.3 Khối lớp 9 1  
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định    
2.1 Khối lớp...    
2.2 Khối lớp...    
2.3 Khối lớp...    
3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) 1 30
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập 11 Số học sinh/bộ
(Đơn vị tính: bộ) 0,03
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi 1 0
2 Cát xét 6 0,6
3 Đầu Video/đầu đĩa 1 0,1 
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 2 0,5
5 Dụng cụ âm nhạc 1 0,1
6 Thiết bị khác... 0 0
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2 0 2   30
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0   0
  Nội dung Không
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh 2  02
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) 1  
XIII Kết nối internet 3  
XIV Trang thông tin điện tử (website) của trường 1  
XV Tường rào xây 1 2
  Ngày 22 Tháng 10  năm 2019
           HIỆU TRƯỞNG

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 15

Tổng lượng truy cập: 168557