Bạn cần biết

BA CÔNG KHAI 2019-2020
      UBND HUYỆN THANH LIÊM Biểu mẫu 9
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2019-2020
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
I Điều kiện tuyển sinh Hoàn thành CTTH Học xong lớp 6 Học xong lớp 7 Học xong lớp 8
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện - Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành và mô hình THM.
- Thực hiện chương trình học 37 tuần.
- Dạy học tự chọn.
- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.
- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh - Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục - Phong trào Đội.
- HĐ trải nghiệm sáng tạo.
- GD Hướng nghiệp.
- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được  - Năng lực: - Năng lực: - Năng lực: - Năng lực:
 Giỏi 18%  Giỏi 17%  Giỏi 17%  Giỏi 18%
 Khá 42%  Khá 44%  Khá 43%  Khá 42%
 TB 40%  TB 39%  TB 40%  TB 40%
Yếu 0% Yếu 0% Yếu 0% Yếu 0%
 - Phẩm chất:  - Phẩm chất:  - Phẩm chất:  - Phẩm chất:
Tốt 96% Tốt 96% Tốt 95% Tốt 95%
Khá 4% Khá 4% Khá 5% Khá 5%
Trung bình 0% Trung bình 0% Trung bình 0% Trung bình 0%
      Tốt nghiệp THCS 100%
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 100% 100% 100%  
  Ngày 22 Tháng 10  năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
       Đào Thị Nhiên

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 15

Tổng lượng truy cập: 168557