Bạn cần biết

Kế hoạch CNTT 18-19

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TR­ƯỜNG THCS LIÊM CẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 41/KH-THCSLC                      Liêm Cần, ngày 26 tháng 9 năm 2018  

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

Năm học 2018 – 2019

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng GD-ĐT Thanh Liêm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 cấp THCS;

Căn cứ hướng công văn số 10/PGDĐT- CNTT, ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc chuẩn bị điều kiện và cập nhật dữ liệu cho các phần mềm trực tuyến phục vụ năm học mới 2018-2019;

Căn cứ công văn số 11/PGDĐT-CNTT ngày 08/8/2018 về việc cập nhật và báo cáo cơ sở dữ liệu trong phạm vi toàn quốc;

Công văn số 102/PGDĐT-CNTT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Liêm ngày 17 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019;

Căn cứ từ thực tế đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có của nhà tr­ường, tr­ường THCS Liêm Cần xây dựng kế hoạch chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, học tập năm học 2018 - 2019 như ­sau:

I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  1. Thành lập bộ máy phụ trách: Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Anh phụ trách chung CNTT; Đồng chí: Phạm Văn Phúc phụ trách triển khai nhiệm vụ CNTT của nhà trường.

 2. Triển khai hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin

- Thực hiện có hiệu quả đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý hỗ trợ hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành.

- Phát triển hệ thống hạ tầng và thiết bị CNTT hiện đại, đồng bộ, thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

a)  Duy trì và đảm bảo 100% các máy dành cho học sinh học và giáo viên, cán bộ quản lý làm việc có Internet.

b)  Máy tính phục vụ quản lý và điều hành:  Nhà trường đang sử dụng 26 máy tính, 2 máy in, 01 webcam. Mỗi tổ chuyên môn có máy tính dùng riêng Đảm bảo máy tính phục vụ công tác giảng dạy và học.

        3. Ứng dụng CNTT trong quản lý,chỉ đạo, điều hành và triển khai Chính phủ điện tử.

           - Triển khai có hiệu quả website và thư điện tử trong ngành GD ĐT theo thông tư số 53/2012/TT-BGD ĐT ngày 20/12/2012 của BGĐĐT: Thường xuyên cập nhật các hoạt động của nhà trường, của ngành, đăng tải thông tin lên tất cả các menu trên website.

           - Thường xuyên tổ chức và triển khai các cuộc họp, bồi dưỡng chuyên môn qua mạng, tập huấn qua phòng họp trực tuyến với Phòng Giáo dục đào tạo, Sở GD ĐT, với các đợn vị trực thuộc.

           -  Sử dụng các phần mềm quản lý sổ điểm điện tử, quản lý học sinh, giáo viên, tin nhắn edu, sổ liên lạc điện tử theo hình thức trực tuyến.

           - Sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ,        - Sử dụng phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục.

           - Duy trì Cổng thông tin điện tử theo hình thức tập trung.

4. Ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học.

    a. Nhà trường  xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung . Phát động Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động theo Quyết định số 1878/QĐ-BGD ĐT ngày 20/6/2016. Phấn đấu có 03 sản phẩm tham dự đưa lên trực tuyến toàn ngành. Truy cập đính đường link kho bài giảng điện tử của Bộ GD ĐT: http://eleaning.moet.edu.vn lên website của nhà trường, hướng dẫn giáo viên, học sinh cập nhật để giảng dạy và học có hiệu quả. Đây là kho bài giảng điện tử có tính tương tác cao giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp học sinh và thầy cô giáo tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

b. Tích cực ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy học vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng . Giáo viên sử dụng chủ động, thành thạo phần mềm trình chiếu, kết hợp phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Trong các giờ học giáo viên hướng dẫn học sinh biết dử dụng các phương tiện công nghệ thông tin vào trong các hoạt động dạy học để bài học sinh động hấp dẫn hơn.

           5. Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử.

           Đặt mục tiêu: Trường THCS Liêm Cần xây dựng mô hình trường học điện tử đảm bảo nguyên tắc ứng dụng CNTT một cách có hiệu quả, thiết thực, nhằm hiện đại đại hóa công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy - học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình trường học điện tử bao gồm các nội dung sau:

           a. Hạ tầng và trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý và dạy – học gồm: mạng Lan, Internet tốc độ cao, mạng không dây, phòng máy tính, máy tính phục vụ quản lý, máy tính phục vụ chuyên môn, máy in, webcam/camera, thiết bị trình chiếu ( màn hình, màn chiếu)…và một số trang bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế, tiện nghi phù hợp.

           b. Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục gồm: 

           - Website trường học cung cấp, công khai thông tin ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh.

           - Sử dụng thư điện tử trao đổi thông tin quản lý dạy – học.

           - Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến, gồm: quản lý hành chính điện tử, quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý các kỳ thi, xếp thời kháo biểu, quản lý tài chình, quản lý cơ sở vật chất, quản lý thư viện.. ứng dụng sổ điện tử, học bạ điện tử.

           c. Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, gồm: sử dụng hiệu quả các thiết bị, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng; ứng dụng một cách có hiệu quả hệ thống ứng dụng dạy – học thông minh hiện đại ở những nơi có điều kiện; ứng dụng kho bài giảng e- learning, sách điện tử, sách giáo khoa điện tử đổi mới phương pháp dạy – học; ứng dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến.

           d. Ban hành hệ thống quy chế quản lý, vận hành, duy tri và ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin trong nhà trường một cách khoa học và hiệu quả.

           II- CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO:

1.     Bồi d­ưỡng nhận thức về CNTT:

            * Chỉ tiêu:

   100% GV biết sử dụng thành thạo máy vi tính, nâng trình độ CBGV có chứng chỉ Tin học từ A trở lên.

  100%  GV biết khai thác mạng Internet, sử dụng hòm th­ư điện tử....

  100% GV biết sử dụng các phần mềm dạy học và tự soạn giáo án điện tử.

 100% GV biết khai thác tài nguyên trên mạng Internet và chia sẻ thông tin qua website của nhà trư­ờng.

 100% CBGV biết khai thác thông tin qua Email (CBQL: 3 lần/ngày; GV: 1 lần/ngày); thực hiện thông tin 2 chiều giữa CBQL-GV-Phòng GD- PHHS - HS.

* Giải pháp:

           -Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về nhiệm vụ và mục tiêu chung của toàn ngành giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và cũng là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD ĐT.

           -Nhà trường ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT đi đôi với đảm bảo an toàn, anh ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra: Cộng điểm thi đua cho các cá nhân, tổ chuyên môn làm tốt, trừ điểm thi đua đối với các cá nhân và tổ chuyên môn chưa làm tốt.

- Nâng cấp phòng Tin học: Sửa máy và mua thêm máy mới, phòng bộ môn, khuyến khích giờ dạy có áp dụng CNTT và các đồ dùng dạy học hiện đại.

- Nâng cao một b­ước trình độ sử dụng CNTT và ứng dụng thành tựu CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong việc xây dựng th­ư viện điện tử, đồ dùng dạy học điện tử đối với giáo viên.

2. Nâng cao chất l­ượng dạy và học:

- Chỉ tiêu:

+) Giáo viên: 100% các tiết hội giảng, hội thảo và dạy học phòng Tiếng Anh, phòng Tin sử dụng CNTT.

+) Học sinh:

100% học sinh được học tự chọn Tin mỗi tuần 2 tiết/lớp.

 24 học sinh lớp 8 được học nghề Tin.

* Giải pháp:

- Ứng dụng CNTT vào xây dựng ngân hàng đề để kiểm định chất l­ượng giáo dục đạt hiệu quả và có chất l­ượng cao.

- Tích cực soạn giảng bằng thiết bị hiện đại, ứng dụng các phần mềm dạy học trong tài nguyên giáo dục của ngành.

- Hoàn thiện và nâng cao hệ thống CSVC phục vụ ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyên môn, báo cáo chuyên đề, ...Soạn bài và lên lớp bằng giáo án điện tử kết hợp với các phương tiện dạy học thích hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

- Khuyến khích các giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính- đảm bảo các yêu cầu và quy định của ngành giáo dục.

3. Sử dụng và khai thác có hiệu quả trang website của nhà tr­ường  hệ thống Email của CB-GV, công tác giao ban qua mạng nhằm phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả.

+ Chỉ tiêu:

  100% GV có bộ đề kiểm tra cá nhân có chất l­ượng và th­ường xuyên bổ sung cho phù hợp với yêu cầu.

 100% GV đều có kho dữ liệu về giáo án điện tử riêng đảm bảo số l­ượng từ 2 đến 5 giáo án/1 học kỳ/ 1 giáo viên.

+  Giải pháp:

- Chỉ đạo 2 tổ xây dựng các đề thi theo đúng qui trình, có thiết lập ma trận 2 chiều 100% các đề từ 45 phút trở lên, nộp cho văn th­ư bằng gmail để nhập vào kho dữ liệu của nhà trư­ờng và ngân hàng đề sau khi đã đ­ược duyệt.

- Cập nhật th­ường xuyên các học liệu trên mạng Internet về giáo dục như­: School.net, moet.gov.vn, giaovien.net, mạng Internet của các Sở GD & ĐT đặc biệt là Sở GD & ĐT Hà Nam, chỉnh sửa, kiểm duyệt và bổ sung làm dữ liệu nguồn của nhà trư­ờng.

- Khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử, trang thiết bị hiện đại, phần mềm dạy học trong các hội thi và trong các bài giảng hàng ngày.

 4. Tăng cư­ờng đầu t­ư CSVC, trang thiết bị công nghệ cao nh­ư máy xách tay, máy tính cấu hình cao, máy chiếu … để phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong giai đoạn mới.

+ Chỉ tiêu:

- Sửa máy phòng Tin và phòng truyền thống để phục vụ cho giảng dạy , học tập và quản lý.

-   Nâng cấp phòng học Tin học theo hư­ớng chuẩn, hiện đại.

+ Giải pháp:

- Th­ường xuyên nhận và gửi thông tin về các hoạt động của nhà trư­ờng và kết quả học tập của học sinh qua trang Website của nhà trư­ờng và PGD.

- Xây dựng ban chỉ đạo, phòng quản trị mạng theo h­ướng chuẩn, hiện đại.

- Giao ban th­ường xuyên qua trang website của PGD&ĐT và Sở Giáo dục và Đào tạo.

-  Tăng c­ường việc mua sắm trang thiết bị CNTT cho nhà tr­ường.

III. LỊCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG:

* Tháng 8; 9/2018:

-  Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT cho năm học 2018-2019. Tập huấn CNTT do Phòng Giáo dục tổ chức.

- Tuyển chọn học sinh giỏi môn Tin học .

- Tổ chức các  lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

- Hướng dẫn GV thực hiện phân phối chương trình Tin học.

- Tổ chức Hội thảo môn Hóa, Lý cấp trường theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”  năm học 2018- 2019.

- Lắp đặt phòng họp kết nối.

         * Tháng 10/2018:

- Nhập phiếu điều tra phổ cập. Hoàn thiện phổ cập GD- Xóa mù chữ trên hệ thống

- Triển khai cập nhật trang website.

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ quản lý cán bộ công chức ngành giáo dục năm học 2018- 2019 nhập dữ liệu EMIS

.- Tham gia - Xây dựng phòng học bộ môn có sử dụng ứng dụng CNTT.

- Xây dựng kho dữ liệu của nhà trường theo kế hoạch.

- Đưa trang web vào hoạt động.

- Dạy nghề Tin cho học sinh khối 8.

- Triển khai thiết kế bài giảng điện tử e-Learning có bài giảng dự thi tại Website cuộc thi: http://thi-baigiang.moet.gov.vn

* Tháng 11/2018:

- Nộp thiết kế bài giảng điện tử e-Learning về Phòng giáo dục (3 bài)

- Xây dựng kho dữ liệu CNTT của nhà trường theo kế hoạch.

- Tham gia các Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện do Phòng Giáo dục tổ chức.

* Tháng 12/2018:

- Kiểm tra công tác ứng dụng CNTT các tổ.

- Xây dựng kho dữ liệu CNTT của nhà trường theo kế hoạch.

- Duy trì và nâng cao chất l­ượng hoạt động của trang thông tin nhà

trư­ờng.

- Tổng hợp báo cáo thống kê EPMIS cuối năm 2018

* Tháng 01/2019:

- Kiểm tra công tác ứng dụng CNTT các môn học.

- Duy trì và nâng cao chất l­ượng hoạt động của trang thông tin nhà

tr­ường.

- Tổng kết xếp loại học lực, hạnh kiểm cho học sinh.

* Tháng 02/2019:

- Duy trì các hoạt động: Sổ điểm điện tử, cổng thông tin...

- Xây dựng thư viện học liệu mở

* Tháng 03/2019:

- Chuẩn bị thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện

- Duy trì và nâng cao chất l­ượng hoạt động của trang thông tin nhà trường.

* Tháng 4,5,6/ 2019:

- Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm.

- Thi GV chủ nhiệm giỏi

- Thi học sinh giỏi K6-8.

- Hoàn thành việc xây dựng góc thư viện điện tử.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho GV trong hè.

- Duy trì và nâng cao chất l­ượng hoạt động của trang thông tin của nhà trường.

- Hoàn thiện hồ sơ cán bộ công chức EPMIS và hồ sơ trường EMIS nộp về Phòng GD&ĐT.

Trên dây là kế hoạch triển khai hoạt động CNTT trường THCS Liêm Cần.

Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn năm học.

                                                             

  

   NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH                                       HIỆU TRƯỞNG                                             

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Kim Anh                                                Đào Thị Nhiên

 

 

 

 

                                                                                

Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 30

Tổng lượng truy cập: 160889