Tin tức : tin hoat dong nha truong/

kế hoạch thi IOE cấp trường

 PHÒNG G D & ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM CẦN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                              

 

KẾ HOẠCH

THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

 

Thực hiện công văn số 117 ngày 29 tháng 11 năm 2015 của Phòng Giáo dục Thanh Liêm về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học: 2015-2016.

 Trường THCS Liêm Cần xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2015-2016, như sau:

 

            I/ MỤC ĐÍCH.

          - Thông qua cuộc thi nhà trường đánh giá công tác bồi dưỡng HSG của các giáo viên dạy tiếng Anh.

         - Căn cứ kết quả thi nhà trường sẽ lựa chọn và thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 6,7,8,9 thi cấp trường, huyện.

II/ ĐỒI TƯỢNG THAM DỰ.

- Là học sinh lớp 6, 7, 8, 9 đã tham gia các vòng thi trên mạng, đảm bảo đủ các điều kiện theo thể lệ, hướng dẫn của các cấp về cuộc thi.

- Nhà trường tổ chức thi lựa chọn ít nhất 02 học sinh ở mỗi khối lớp tham dự cuộc thi cấp huyện.

 DANH SÁCH HỌC SINH

THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016 (Có danh sách kèm theo)

 

 

III/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI :

1/ Thời gian:

- Từ 7h00 ngày 12/12/2015: Các đồng chí: Mai Thị Phương,Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Sớm, Nguyễn Thị Kim Anh chuấn bị máy tính nối mạng, kiểm tra Wifi và đường truyền Internet.

- Từ 7h 30 phút ngày 12/12/2015. Họp hội đồng coi thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi.

.

* Một số lưu ý:

  - Đối với thí sinh:  phải có mặt trước giờ thi 30 phút để kiểm tra thiết bị máy

tính và kết nối mạng, tai nghe.

 - Đối với Hội đồng thi:

+ Trước khi vào thi Giám thị 2 thông báo mã số thi  cho thí sinh

(viết lên bảng). Học sinh đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi.

          + Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài của từng học sinh trên màn hình máy tính vào biên bản, học sinh ký tên xác nhận và 2 giám thị ký biên bản phòng thi.

2/ Địa điểm thi: Tại phòng Tin trường THCS Liêm Cần.

 

 

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trường THCS Liêm Cần :

- Ra quyết định thành lập các Hội đồng thi

- Lập danh sách thí sinh dự thi

- Phân công giám thị coi thi

2. Các Giáo viên dạy môn tiếng Anh:

- Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh tham gia thi, hướng dẫn học sinh tự luyện đảm bảo đến hết vòng 14 theo Thể lệ của cuộc thi.

 

 

                                                                    Liêm Cần, ngày 25 tháng 11 năm 2015

Người lập kế hoạch                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh                                                        Đào Thị Nhiên

thcsliemcan

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 3

Tổng lượng truy cập: 168001