Tin tức : tin hoat dong nha truong/

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

PHÒNG GD& ĐT THANH LIÊM

TR­ƯỜNG THCS LIÊM CẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN

N¨m häc 2015 – 2016

*Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của BGDĐT hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;

- Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH ngày 14/9/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015 – 2016;

 - Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-THCS ngày 21/9/2015 của Phòng GD-ĐT Thanh Liêm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 cấp THCS.

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường. Trường THCS Liêm Cần xây dựng kế hoạch thanh tra năm học 2015 - 2016 như sau:

A. Những ưu khuyết điểm của công tác thanh tra giáo dục năm học 2014-2015.

* Ưu điểm:

Thực hiện tốt có hiệu quả công tác đề ra:

+) Thanh tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn Giáo viên.

Thanh tra chuyên đề: 13 đ/c

Thanh tra toàn diện: 10 đ/c

+) Thanh tra cấp phát bằng chứng chỉ.

+) Nhận thức của Giáo viên:

- Các đồng chí Giáo viên của nhà trường có nhận thức đúng đắn về công tác thanh tra, kiểm tra của nhà trường.

- Việc thực hiện công tác thanh tra của nhà trường trong nhiều năm qua đã trở thành nề nếp thường xuyên, GV có tính thường trực.

- Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và thanh tra nhân dân phối hợp làm thường xuyên, chặt chẽ trong công tác thanh tra kiểm tra .

*Hạn chế:

 - Sự phối kết hợp giữa cán bộ thanh tra và Giáo viên đội lúc còn chưa hài hòa, còn chồng chéo.

B. Đặc điểm tình hình năm học 2015-2016.

- Năm học 2015-2016 trường THCS Liêm Cần phát triển với quy mô 9 lớp với 319 học sinh:

+)Khối 6: 79 học sinh    - Số nữ: 35

+) Khối 7: 92 học sinh   - Số nữ: 43

+) Khối 8: 72 học sinh   - Số nữ:  37

+) Khối 9: 76 học sinh   - Số nữ: 33

Tổng số cán bộ Giáo viên – Công nhân viên: 33

Trong đó:

+) Cán bộ quản lý: 02 người (1 ĐHSP )

+) Giáo viên: 27 người (Biên chế: 23)

+)Nhân viên hành chính 4 (3 TCKT – HĐ 68, 1 HĐNH)

- Tổ KHXH 10  người (trong đó trên chuẩn 9 đồng chí )

- Tổ KHTN 17  người (trong đó trên chuẩn 9 đồng chí, 8 đồng chí đạt chuẩn).

Tỷ lệ Giáo viên đạt trên chuẩn trong năm học này là:  18/27=66,67%

C. Kế hoạch triển khai năm học 2015-2016.

1) Thành lập ban kiểm tra chuyên môn:

1.1) Ban thanh tra nhân dân gồm có:

-Đ/c: Tạ Đình Hùng                 - Trưởng ban

-Đ/c: Nguyễn Thị Hằng Nga    - Ủy viên

-Đ/c: Nguyễn Thị Đông           - Ủy viên

Ban thanh tra nhân dân hoạt động độc lập, theo dõi những nhiệm vụ trọng tâm:

Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật trong nhà trường.

- Thanh tra kiểm tra về đội ngũ, số lượng, chất lượng so với quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, phát triển quy mô trường lớp.

-Việc thực hiện kế hoạch Giáo dục, kiểm tra đánh giá xếp loại của học sinh.

- Công tác quản lý của Hiệu trưởng, cơ sở vật chất nhà trường.

- Kiểm tra việc thực hiện chủ đè năm học 2015-2016“ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

- Thanh tra hoạt động sư phạm nhà trường và đánh giá Giáo viên.

*) Biện pháp:

- Ban thanh tra nhân dân nắm chắc về kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2015-2016

- Nắm chắc đường lối chủ chương của Đảng.

1.2) Ban kiểm tra chuyên môn:   

-Đ/c: Đào Thị Nhiên                          - Hiệu trưởng                           - Trưởng ban

-Đ/c: Nguyễn Thị Kim Anh               - Phó Hiệu trưởng          - Phó ban

-Đ/c: Đinh Thị Dung                         - Tổ trưởng KHXH        - Ủy viên

-Đ/c:  Phạm Văn Phúc              - Tổ trưởng KHTN        - Ủy viên

-Đ/c: Thạch Thị Ninh                        -Tổ phó KHTN   - Ủy viên

-Đ/c:  Nguyễn Thị Huê            - Tổ phó  KHTN            - Ủy viên

2) Biện pháp:

 Nhà trường xây dựng đội ngũ thanh tra, kiểm tra chuyên môn và được ổn định qua nhiều năm.

- Lập kế hoạch  kiểm tra cho cả năm, tháng, tuần cụ thể.

- Xây dựng ý thức thường trực kiểm tra của mọi Giáo viên khi được kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất.

3) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra .

Thời gian

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Giáo viên

Kiểm tra

chuyên đề

 

Tháng

9/2015

-Kiện toàn lực lượng công tác viên thanh tra.

-Điều tra khảo sát XDKH công tác thanh tra Giáo dục.

-Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016.

 

 

Tháng 10/2015

 

 

 

-Đ/c: Nguyễn Thị Hằng Nga:  Xếp loại………

-Đ/c: Đinh Thị Dung :   Xếploại………………..

 

Đ/c Sớm, Huyền,

Viển.

 

Tháng 11/2015

 

-Đ/c: Nguyễn Xuân Thủy:  Xếp loại………

-Đ/c: Nguyễn Thị Đông : Xếp loại……………

 

Đ/c: Luyến, Hảo, Phúc.

 

Tháng 12/2015

 

 

 

-Đ/c: Trần Mạnh Tiến : Xếp loại……………..

- Đ/c: Thạch Thị Ninh: Xếp loại……………..

 

Đ/c: Hiếu, Hùng,Trang.

 

Tháng

2/2016

 

 

-Đ/c: Nguyễn Thị Nhật: Xếp loại……………

- Đ/c: Nguyễn Thị Hà: Xếp loại……………

Đ/c: Thuận, V.Hà, Huê.

 

 

Tháng

3/2016

 

 

 

-Đ/c: Trần Thị Quyên : Xếp loại……………….

-Đ/c: Nguyễn Thị Hằng Nga: Xếp loại…………

 

Đ/c: Khôi

                                                                

                                                                Liêm Cần, ngày 15 tháng 10 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG                                              NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Kim Anh

thcsliemcan

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 22

Tổng lượng truy cập: 167996