Tin tức : Kế hoạch xây dựng chuyên đề năm học 2017-2018/

Kế hoạch xây dựng chuyên đề năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS LIÊM CẦN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

         Số:       /KH- LC                                          Liêm Cần, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

                        Bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề  giáo viên

Năm học 2017-2018

 

 
 

 

 

 

            - Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-THCS ngày 12/9/2017 của Phòng GD-ĐT Thanh Liêm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp THCS ;

          - Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường về công tác bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề giáo viên;

   - Tổ KHTN Trường THCS Liêm Cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề giáo viên năm học 2017-2018 như sau:

          I. Mục đích

- Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho giáo viên.

- Bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV: kỹ năng thiết kế hoạt động, kỹ năng tổ chức hoạt động, kỹ năng quản lí học sinh.

- Nâng cao kiến thức cho GV về các nội dung của chủ đề, các chuyên đề.

- Nắm được những yêu cầu đổi mới về quản lý giáo dục, về nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện các quy chế chuyên môn và công tác kiểm tra đánh giá học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên. Nhằm ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục học sinh ở trường ngày càng đi lên.

          II. Nội dung bồi dưỡng

          - Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn các năm trước, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiên cứu các chuyên đề năm học 2017 – 2018.

- Đi sâu vào bồi dưỡng các chuyên đề: nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là đối tượng học sinh lớp 9 đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

          + Phương pháp dạy học sinh theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.          

         + Phương pháp tổ chức dạy học theo các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

III. Nội dung, thời gian, người thực hiện

 

Tháng

(Thời gian)

Nội dung chuyên đề

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

Đối tượng tham dự

Ghi chú

10/2017

     

- Giáo viên tổ chuyên môn.

 

11/2017

     

- Giáo viên tổ chuyên môn

 

12/2017

     

- Giáo viên tổ chuyên môn.

 

02/2018

     

- Giáo viên tổ chuyên môn.

 

3/2018

     

- Giáo viên tổ chuyên môn.

 

4/2018

     

- Giáo viên tổ chuyên môn

 

5/2018

Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề.

Tập thể GV

 

 

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề cho giáo viên năm học 2017 – 2018 của tổ chuyên môn./.

                                                                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn                

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 16

Tổng lượng truy cập: 160119