Bạn cần biết

Công khai 2019

Công khai 2019

Chiến lược phát triển nhà trường 2010-2015 và tầm nhìn 2025

Chiến lược phát triển nhà trường 010-2015 và tầm nhìn 2025

Công khai thu và chi nhà trường.

Công khai thu và chi nhà trường.

Công khai theo thông tư 36/2017

Nội dung công khai theo thông tư 36

Thông tư 36/2017

Thông tư 36/2017'QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN'

Công khai theo thông tư 09 năm học 2015- 2016

Công khai theo thông tư 09 năm học 2015- 2016

Công khai tình hình nhân sự

Công khai tình hình nhân sự của trường

Công khai cơ sở vật chất

Công khai cơ sở vật chất của trường

Danh sách học sinh đã tốt nghiệp

Danh sách học sinh đã tốt nghiệp

Quyết định về cấp phát bằng và quy chế xét TN THCS

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Hướng dẫn cách ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Hướng dẫn cách ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Thông tư 09

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Tin vui cho giáo viên: Bộ GD&ĐT chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Hôm nay ngày 7/1/2014, Bộ GD&ĐT đã có công văn chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Đây là một tin vui cho giáo viên trước khi đất nước chuẩn bị đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo.

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 44

Tổng lượng truy cập: 166462