Các thủ tục hành chính

Kế hoạch kiểm tra nề nếp đầu năm 2016 - 2017 cấp THCS

Ngày 25/10/2016 Phòng GD tổ chức kiểm tra nề nếp đầu năm của trường. Nội dung kiểm tra gồm 1. Công tác quản lý, sử dụng và việc thực hiện chính sách đối cán bộ, viên chức. Công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; công tác pháp chế, công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Công tác kiểm định chất lượng; CNTT (10 điểm). 2. Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (10 điểm): - Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường, chương trình giáo dục địa phương; - Triển khai các Cuộc thi, Hội thi; - Hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề. 3. Công tác quản lý chuyên môn, hồ sơ sổ sách của nhà trường (10 điểm) 4. Công tác tuyển sinh, xét duyệt lên lớp. Hồ sơ PCGD - XMC, GDTX và hoạt động của TTHTCĐ (10 điểm). 5. Hồ sơ và thực hiện dạy thêm học thêm (5 điểm). 6. Công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác y tế học đường và an ninh trường học (5 điểm). 7. Hoạt động của thư viện trường học (10 điểm). 8. Kiểm tra việc trang trí lớp học của các lớp học theo mô hình trường học Việt Nam mới; phòng học Tiếng Anh, phòng học bộ môn; quản lý, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học (10 điểm). 9. Hồ sơ, hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn (10 điểm). 10. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (KT hồ sơ, dự giờ) (10 điểm). 11. Công tác Đoàn Đội. Hoạt động giữa giờ: Bài võ cổ truyền, Hát Quốc ca và hát 01 tiết mục đồng ca. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh (10 điểm).

data/18100394407418455418/thongbao/pgd-2016-TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20KI%E1%BB%82M%20TRA%20%C4%90%E1%BA%A6U%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017%20%281%29.doc

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 28

Tổng lượng truy cập: 167421