Các thủ tục hành chính

Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017

1. Khảo sát chất lượng học kỳ I 1.1. Các môn khảo sát: - Phòng GDĐT ra đề, in đề đến từng học sinh, bao gồm: + Lớp 7: Bốn môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Địa lý. + Lớp 9: Bốn môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử. - Sở GDĐT ra đề, in đề đến từng học sinh, bao gồm: + Lớp 6: Bốn môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học. + Lớp 8: Bốn môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý. - Các môn còn lại (Sở GDĐT, Phòng GDĐT không tổ chức kiểm tra), Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho Hiệu trưởng các trường tổ chức kiểm tra đảm bảo công bằng, nghiêm túc. 1.2. Thời gian làm bài: - Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút/môn - Môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 (phần kiểm tra Nghe, Đọc, Viết và Kiến thức ngôn ngữ :60 phút). - Các môn còn lại: 45 phút/môn. 1.3. Nội dung khảo sát: Chương trình học kì I tính đến thời điểm khảo sát. 1.4. Hình thức khảo sát: - Môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 hình thức khảo sát thực hiện theo Công văn số 849/PGDĐT ngày 28/11/2016 của Phòng GDĐT. - Các môn còn lại đề khảo sát theo hình thức tự luận.

data/18100394407418455418/thongbao/PGD%20-%20HDKT%20HK%20I%20%20NAM%20HOC%202016-2017%20-%20Copy.doc

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 143

Tổng lượng truy cập: 158035