Kế hoạch kiểm tra nề nếp đầu năm 2016 - 2017 cấp THCS

data/18100394407418455418/thongbao/pgd-2016-TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20KI%E1%BB%82M%20TRA%20%C4%90%E1%BA%A6U%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017%20%281%29.doc

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019

data/18100394407418455418/thongbao/Thong%20bao%20tuyen%20sinh%202018-2019.doc

Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017

data/18100394407418455418/thongbao/PGD%20-%20HDKT%20HK%20I%20%20NAM%20HOC%202016-2017%20-%20Copy.doc

THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ ngày 20/8/2018)

data/18100394407418455418/thongbao/TKB%20S%E1%BB%91%201.doc

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017

data/18100394407418455418/thongbao/Thong%20bao%20tuyen%20sinh%202016-2017.doc

Lịch kiểm tra chất lượng HK II

data/18100394407418455418/thongbao/Cv%20392.pdf

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 31

Tổng lượng truy cập: 121315