Kế hoạch kiểm tra nề nếp đầu năm 2016 - 2017 cấp THCS

data/18100394407418455418/thongbao/pgd-2016-TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20KI%E1%BB%82M%20TRA%20%C4%90%E1%BA%A6U%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202016-2017%20%281%29.doc

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019

data/18100394407418455418/thongbao/Thong%20bao%20tuyen%20sinh%202018-2019.doc

CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC- UBND TINH HÀ NAM

data/18100394407418455418/thongbao/cv%2094-%20Van%20hoa%20%C4%91oc.PDF

Công văn của Cục trưởng Môi trường về công tác phòng chống dịch CoVid- 19

data/18100394407418455418/thongbao/cv%2042%20Ph%C3%B2ng%20chong%20dich%20PGD.PDF

Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017

data/18100394407418455418/thongbao/PGD%20-%20HDKT%20HK%20I%20%20NAM%20HOC%202016-2017%20-%20Copy.doc

THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ ngày 20/8/2018)

data/18100394407418455418/thongbao/TKB%20S%E1%BB%91%201.doc

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017

data/18100394407418455418/thongbao/Thong%20bao%20tuyen%20sinh%202016-2017.doc

CUỘC THI NGÀY HỘI SẮC MÀU 2020

data/18100394407418455418/thongbao/CV-%20Thi%20ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i%20s%E1%BA%AFc%20mau%202020.pdf

Công văn v/v nghỉ học đến 29/3/2020

data/18100394407418455418/thongbao/cv%20623.PDF

Lịch kiểm tra chất lượng HK II

data/18100394407418455418/thongbao/Cv%20392.pdf

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 28

Tổng lượng truy cập: 167421