• Ban Giám Hiệu
  • Địa chỉ: Mễ Nội- Liêm Chính- Phủ Lý- Hà Nam
  • Email: thcsliemchinh@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0351386789
TT Thông tin
1 Họ tên: Lương Vĩnh Thanh Anh
Năm sinh: 6/8/1965
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thcsliemchinh@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0913861525
2 Họ tên: Phạm Văn Quang Anh
Năm sinh: 16/4/1977
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: Quangliemchinh@gmail.com
Điện thoại: 0944971578

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 28

Tổng lượng truy cập: 167421