Bạn cần biết

Trả bằng tốt nghiệp năm học 2014-2015

a công khai

UBND XÃ LIÊM CHUNG

TRƯỜNG THCS LIÊM CHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    Liêm Chung, ngày 19 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

 Về việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm học 2014 – 2015

          Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGD ĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Phủ Lý về việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015.

          Trường THCS Liêm Chung xin thông báo: Hiện nay, nhà trường đã có bằng tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015. Vậy nhà trường xin thông báo đến toàn thể các em học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2014–2015 trường THCS Liêm Chung đến tại nhà trường để nhận bằng tốt nghiệp năm học 2014-2015.

          1. Thời gian, địa điểm:

          - Thời gian: Từ ngày 23 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2016. 

          - Địa điểm: Tại phòng Hành chính trường THCS Liêm Chung.        

          2. Điều kiện nhận bằng TN:

          - Là những học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 tại trường THCS Liêm Chung.

          - Là người thân của học sinh: Cha, mẹ, anh chị em ruột.

          3. Giấy tờ cần thiết mang theo khi đi ký sổ cấp bằng, ký nhận bằng (đối với những trường hợp nhận thay):

          - Chứng minh nhân dân.

          - Sổ hộ khẩu.

          Nhà trường sẽ không giải quyết cấp phát bằng cho những trường hợp không đúng quy định.

          Sau thời gian cấp phát tập trung nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết cho trường hợp nào chưa lấy bằng TN. Tất cả các bằng tốt nghiệp của những học sinh nào không lấy đúng ngày quy định sẽ được chuyển lại Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

          Xin trân trọng thông báo!

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (đã ký)

                                                                                           

                                                                              Hoàng Thị Thu Hà

 


Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

quyết định công khai

quyết định công khai

Biểu mẫu TT 09 2015-2016

Biểu mẫu TT 09 2015-2016

Biểu mẫu TT 09 2016-2017

Biểu mẫu TT 09 2016-2017

Biểu mẫu TT 09 2014-2015

Biểu mẫu TT 09 2014-2015
Xem thêm...